• nl
  • en
beeldband

Wat verstaan we onder duurzaam toegankelijk houden?

23 december 2011 Gepubliceerd door Laat uw gedicht achter

We verstaan eronder: “De reeks van gestuurde activiteiten die nodig is om toegang te verzekeren tot digitale bestanden zolang dat nodig is.” Dit is misschien een beetje geforceerde vertaling van het Engelse origineel (“The series of managed activities necessary to ensure continued access to digital materials for as long as necessary”, [DPC, Digital Preservation Definitions and Concepts list], maar de kernbegrippen zijn duidelijk:

  • duurzame toegankelijkheid is niet een enkele actie, maar een hele reeks. Die begint bij creatie en houdt pas op als het bestand niet meer nodig is.
  • het gaat om “gestuurde” activiteiten: beleid en visie bepalen de activiteiten.
  • “zolang als nodig is”- alles voor altijd opslaan is geen optie, want dat kunnen we niet beheersen. Het motto is gericht kiezen, en goed nadenken over wat hoe lang voor wie beschikbaar moet zijn.

Iedereen kan duurzame toegankelijkheid bevorderen

  • door vooraleerst goed te selecteren wat u echt langdurig wil/moet bewaren
  • door bij de productie van digitale bestanden rekening te houden met duurzaamheidseisen
  • door goed na te denken over waarom u de bestanden wilt bewaren en wie ze hoe zullen gaan gebruiken
  • door een degelijke IT-omgeving in te richten met regelmatige back-ups

Echt duurzaam beheer van collecties komt tot stand

  • door precies te weten wat er technisch in uw systemen omgaat én wat er voor ontwikkelingen zijn in uw omgeving (technische veranderingen, organisatorische veranderingen) (duurzaam beheren)
  • en een organisatie in te richten om alert op die veranderingen in te spelen, zowel technisch als organisatorisch. Een model voor zo’n organisatie is OAIS.

Met name de twee laatste punten vragen veel kennis, geld en techniek. De NCDD beijvert zich ervoor dat er praktische samenwerkingsverbanden komen om die inspanningen gezamenlijk te dragen [zie NCDD-beleid].

 

Meer informatie

Een zeer beknopte maar prima inleiding in digital preservation gaf Tom Cramer tijdens de PASIG conferentie in januari 2012. Zie blogpost.

Een digitaal archief in 10 stappen, door Filip Boudrez (e-David, Antwerpen). Dateert uit 2009, maar de principes staan nog altijd overeind.

 

 

Categorie :Geen categorie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *Translate »
Top