• nl
 • en
beeldband

Voor publieke organisaties

19 december 2011 Gepubliceerd door Laat uw gedicht achter

Algemeen

Voor publieke organisaties die digitale informatie hebben, zijn een aantal vragen van belang:

 1. Wat is duurzaam toegankelijk houden? Zie Wat is duurzaam toegankelijk houden
 2. Kan ik het zelf doen, kan ik diensten inkopen, of kan ik het werk uitbesteden aan anderen? Zie zelf doen, uitbesteden of samenwerken
 3. Waar kan ik terecht voor meer informatie en hulp?
Vragen 2 en 3 worden elders in meer detail beantwoord. Hier een aantal algemene opmerkingen:

Overheid

De spelregels bij de overheid liggen vast in de Archiefwet en de diverse Archiefregelingen. Die bepalen wat er aan overheidsinformatie bewaard moet worden en wanneer en hoe die overgedragen moeten worden aan een archiefinstelling. Kanttekening: de Archiefwet loopt nog niet in de pas met de digitale werkelijkheid. Dat maakt sommige regels lastig uitvoerbaar. De archiefinstellingen en de overheid werken aan verbetering.

Musea

 • Voor musea is er geen algemeen (wettelijk) kader over het bewaren van digitale bestanden zoals bijvoorbeeld de Archiefwet.
 • Ook zijn er voor musea geen landelijke afspraken over wie wat bewaart en hoe dat moet gebeuren.
 • Om hiervoor beleid te maken is de Culturele Coalitie Digitale Duurzaamheid opgericht, die nauw samenwerkt met de NCDD.
 • Adviezen over hoe te digitaliseren om duurzaam beheer mogelijk te maken vindt u bij Digitaal Erfgoed Nederland.
 • Zie ook het dossier Digitale duurzaamheid van DEN.
  Kanttekening: de gepubliceerde aanbevelingen uit De Basis van DEN zijn gedegen, maar voor kleine instellingen soms onhaalbaar. Via deze website hopen we De Basis aan te vullen. 

Bibliotheken

 • De Koninklijke Bibliotheek heeft zich verplicht om alle Nederlandse publicaties langdurig te bewaren. Daaronder vallen ook elektronische publicaties. De KB heeft daarvoor een digitaal depot ingericht, het e-Depot.
 • Ook heeft de KoninklijkeBibliotheek een convenant gesloten met de universiteitsbibliotheken om de internationale wetenschappelijke publicaties waarop die geabonneerd zijn duurzaam toegankelijk te houden.
 • Voor andere digitale collecties van bibliotheken zijn nog geen algemene afspraken gemaakt.

Wetenschappelijke instellingen

 • Er zijn in Nederland een aantal organisaties die zich ten doel hebben gesteld onderzoeksdata duurzaam toegankelijk te houden:
  DANS, voor de alfa- en gammawetenschappen
  3TU.Datacentrum, voor de technische wetenschappen
 • Daarnaast hebben vele wetenschappelijke instellingen digitale bewaarplaatsen voor hun eigen gegevens. Het duurzaam toegankelijk houden is bij sommigen beter ontwikkeld dan bij anderen.

Media

Gecategoriseerd in :Geen categorie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *Translate »
Top