• nl
  • en
beeldband

Software update: Software upgrade

30 maart 2016 Gepubliceerd door Laat uw gedicht achter

Wat doen we op dit moment in Nederland om software duurzaam toegankelijk te houden? Patrick Aerts, werkzaam als adviseur bij het Netherlands eScience Center en als senior research fellow bij DANS (en vanuit die rol tevens projectleider van het NDE-project Software sustainability), laat zijn licht erover licht schijnen.

“Software verduurzamen is een complexe zaak, maar de aandacht voor dit onderwerp neemt gelukkig snel toe. Verschillende organisaties zijn op dit terrein bijzonder actief en dragen, elk op hun eigen wijze, bij aan het in kaart brengen van de problematiek. Ik noem er een paar die voor de Nederlandse situatie van belang zijn:

  • DANS
  • Netherlands eScience Center (NLeSC)
  • The Knowledge Exchange groep (KE)
  • NCDD
  • ePLAN
  • PLAN-E
  • SURF

Wat is de samenhang tussen de software sustainability -activiteiten van deze organisaties?

DANS

DANS werkt met al deze partijen samen, en benadrukt daarbij vooral de onderzoekersbetrokkenheid. De publicatie A Conceptual approach to Data Stewardship and Software Sustainability (PDF) legt uit hoe dat langs disciplinaire weg zou kunnen.

NLeSC

NLeSC heeft recent met DANS de publicatie Research Software at the Heart of Discovery (PDF) uitgebracht. Dit rapport richt zich op overheden en funding organisaties en schetst vooral algemene uitgangspunten. Aanbevelingen in het kort: Laat bestaande organisaties modellen ontwikkelen voor goede software ontwikkelingspraktijken; ontwikkel software en data carpentry training voor PhD’s; promoot research software als citeerbare onderzoeksresultaten (vergelijkbaar met publicaties); verzeker erkenning en carrièremogelijkheden voor software research engineers; ontwikkel academische modellen voor het delen en verspreiden van research software.

Knowledge Exchange

Knowledge Exchange heeft zojuist, in nauwe samenwerking met DANS en NLeSC, een publicatie uitgebracht getiteld Research Software Sustainability (PDF). Ook dit rapport richt zich op overheden, maar heeft een breder, Europees, bereik, vooral richting subsidieverlenende organisaties. Belangrijkste aanbevelingen zijn: zorg voor bewustwording van de fundamentele rol van software in onderzoek; onderzoekssoftware moet beschouwd worden als waarde-object; subsidieverlenende instanties moeten hun positie gebruiken om software sustainability te stimuleren; vaardigheden voor software sustainability moeten in de wetenschappelijke gemeenschap worden ingebed; we moeten organisaties opzetten die nationaal als contactpunt kunnen fungeren voor de uitwisseling van expertise.

voorkant rapport Research Software Sustainability

NCDD

De NCDD heeft een aantal partijen uit de culturele en wetenschappelijk sectoren bijeengebracht, waaronder in ieder geval DANS, KB, DEN, LIMA en Beeld en Geluid, rond een project voor software sustainability in de wereld van archieven, wetenschap, gaming, cultuur en bibliotheekwezen. Het project wordt uitgevoerd binnen het Netwerk Digitaal Erfgoed. Een workshop en een eindrapport staan gepland vlak voor en vlak na de zomervakantie respectievelijk. Het rapport zal worden gedragen door use cases uit de verschillende disciplines. Nu kan al wel worden verklapt dat vooral in de gaming- en cultuursector er meer nodig is dan het duurzaam bewaren van software om het behoud cultureel nuttig te maken.

ePLAN en PLAN-E

ePLAN(NL) en PLAN-E(EU), twee Platforms rond escience en data research, dragen nationaal, respectievelijk Europees het belang uit van software sustainability (en data stewardship), zowel richting beleidsmakers als richting opleidingen. Bij een recente presentatie van PLAN-E voor de DG Research&Innovation (EC), is onder meer en onder veel belangstelling het boven al genoemde rapport A Conceptual Approach to Data Stewardship and Software Sustainability aangeboden.

SURF

SURF heeft, na een verzoek vanuit de VSNU, een landelijk coördinatiepunt research data management in het leven geroepen. Dit coördinatiepunt, waarin DANS onder meer de belangen van de NWO en KNAW instituten inbrengt, ontwikkelt momenteel een strategie voor een gezamenlijke aanpak rond research data management, waarin ook aandacht is voor software sustainability. Deze activiteit zal naar verwachting uitgroeien tot een gezichtsbepalende nationale activiteit.

Kortom, veel dynamiek, en tenminste enige samenhang. Wordt vervolgd!”

Patrick Aerts, 29-3-2016

Categorie :

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *Translate »
Top