Thema 1

Wat is uw doel? (Wat wilt u bereiken door PID's te gebruiken?)
Stelling 1
Mijn PID's zijn er vooral voor bedoeld dat onderzoekers ze kunnen gebruiken voor citeren en refereren.
Helemaal mee oneens
Mee oneens
Neutraal
Mee eens
Helemaal mee eens

Stelling 2
Mijn PID's zijn er vooral voor bedoeld dat machines ze gebruiken, zoals in aggregatoren als Europeana.
Helemaal mee oneens
Mee oneens
Neutraal
Mee eens
Helemaal mee eens

Stelling 3
Mijn PID's zijn er vooral voor bedoeld om het proces van het wetenschappelijk onderzoek te kunnen verantwoorden.
Helemaal mee oneens
Mee oneens
Neutraal
Mee eens
Helemaal mee eens

Stelling 4
Ik wil vrij zijn in het maken van mijn eigen beleid met betrekking tot PID's.
Helemaal mee oneens
Mee oneens
Neutraal
Mee eens
Helemaal mee eens

Stelling 5
De objecten waar mijn PID's naar verwijzen moeten verplicht in een Trusted Digital Repository staan. Dat e-depot moet de langdurige duurzame toegankelijkheid van digitale objecten als missie hebben.
Helemaal mee oneens
Mee oneens
Neutraal
Mee eens
Helemaal mee eensGa naar volgende

Thema 2

Waar verwijzen uw PID's naar? (Voor welke digitale objecten gaat u PID's aanmaken?)
Stelling 6
De objecten zijn voornamelijk (geschreven) publicaties, zoals boeken, kranten, tijdschriften, etcetera.
Helemaal mee oneens
Mee oneens
Neutraal
Mee eens
Helemaal mee eens

Stelling 7
De objecten zijn voornamelijk fysieke objecten, zoals museumobjecten, (analoge) foto's of boeken.
Helemaal mee oneens
Mee oneens
Neutraal
Mee eens
Helemaal mee eens

Stelling 8
De PID’s moeten kunnen verwijzen naar objecten zonder metadata te vereisen.
Helemaal mee oneens
Mee oneens
Neutraal
Mee eens
Helemaal mee eens

Stelling 9
De PID's verwijzen vooral naar individuele gescande objecten
Helemaal mee oneens
Mee oneens
Neutraal
Mee eens
Helemaal mee eens

Stelling 10
De PID's verwijzen vooral naar collecties van objecten (boeken, stukken, datasets).
Helemaal mee oneens
Mee oneens
Neutraal
Mee eens
Helemaal mee eens

Stelling 11
De objecten waaraan de PID werd toegekend kunnen veranderen zonder dat u wilt dat de PID verandert. Mogelijk wiltu zo nu en dan de metadata bij het object bijwerken, of verandert de inhoud van het object, zonder dat er sprake is van een nieuwe versie.
Helemaal mee oneens
Mee oneens
Neutraal
Mee eens
Helemaal mee eens

Stelling 12
Ik vind het belangrijk dat het PID-systeem bepaalde metadata over de objecten vereist (wie, wat, waar en wanneer), zodat die informatie (binnen het PID-systeem) altijd uit te wisselen is.
Helemaal mee oneens
Mee oneens
Neutraal
Mee eens
Helemaal mee eens

Stelling 13
Mijn collecties zijn zeer complex en bestaan uit samengestelde objecten, waartussen u via PID's moet kunnen navigeren.
Helemaal mee oneens
Mee oneens
Neutraal
Mee eens
Helemaal mee eensGa naar volgende

Thema 3

Hoe gaat uw eigen organisatie gebruik maken van PID's?
Stelling 14
Het kan voorkomen dat objecten met hun bijbehorende PID's worden verwijderd.
Helemaal mee oneens
Mee oneens
Neutraal
Mee eens
Helemaal mee eens

Stelling 15
Hoeveel technische kennis en tijd heeft uw organisatie beschikbaar voor de implementatie van een PID-systeem?
Geen kennis/tijd
Weinig kennis/tijd
Voldoende kennis/tijd
Ruim voldoende kennis/tijd
Heel veel kennis/tijd

Stelling 16
Wat mag deelname aan een PID-systeem kosten aan lidmaatschaps- of abonnementskosten, dus exclusief eventuele kosten voor implementatie en dienstverlening?
€ 0 p. jaar
Max € 100 p.j.
Max € 500 p.j.
Max € 1000 p.j.
> € 1000 p.j.Ga naar volgende

Thema 4

Wat verwacht u van de (organisatorische kwaliteit van de) PID-leverancier, de organisatie rondom de PID-resolver?
Stelling 17
Ik vind het belangrijk om te kunnen kiezen tussen PID-leveranciers voor het gekozen PID-systeem.
Helemaal mee oneens
Mee oneens
Neutraal
Mee eens
Helemaal mee eens

Stelling 18
Hoeveel ondersteuning verwacht u van de PID-leverancier bij het werken met PID's in uw organisatie?
Geen
Weinig
In het redelijke
Veel
Heel veel

Stelling 19
Hoeveel ondersteuning verwacht u van de PID-leverancier bij het doorvoeren van de noodzakelijke wijzigingen in uw PID's als de locatie van uw objecten verandert?
Geen
Weinig
In het redelijke
Veel
Heel veel

Stelling 20
Ik vind het belangrijk dat er statistieken beschikbaar zijn over het gebruik dat van mijn PID's wordt gemaakt, bijv. hoe vaak ze geresolved worden.
Helemaal mee oneens
Mee oneens
Neutraal
Mee eens
Helemaal mee eens

Stelling 21
Ik wil, zonder van PID-systeem te veranderen, kunnen veranderen van PID-leverancier (zoals ik zonder van auto te veranderen ook naar een andere garage kan gaan voor onderhoud).
Helemaal mee oneens
Mee oneens
Neutraal
Mee eens
Helemaal mee eensGa naar volgende

Thema 5

Wat verwacht u van de (technische kwaliteit van de) PID-infrastructuur, de technische basis van de PID-resolver?
Stelling 22
Resolving: het PID-systeem moet schaalbaar zijn en voor wereldwijde vindbaarheid zorgen.
Helemaal mee oneens
Mee oneens
Neutraal
Mee eens
Helemaal mee eens

Stelling 23
Actionable: al mijn PID's moeten verwijzen naar een adres op het internet cq. al mijn objecten zijn op een of andere manier voorzien van een internetadres, al is het alleen maar via een metadatarecord.
Helemaal mee oneens
Mee oneens
Neutraal
Mee eens
Helemaal mee eens

Stelling 24
Landing page: al mijn PID's verwijzen altijd (eerst) naar een landing page (in plaats van direct naar het object zelf).
Helemaal mee oneens
Mee oneens
Neutraal
Mee eens
Helemaal mee eens

Stelling 25
Part identifier: als ik aan een object een PID heb toegekend, wil ik dat het PID-systeem ook mogelijk maakt dat ik naar een onderdeel van dat object verwijs. Zonder dat ik er een aparte PID aan toekende, wil ik bijv. kunnen verwijzen naar een bepaald hoofdstuk van een boek, als het boek een PID kreeg, of naar een bepaalde webpagina van een website, als de website een PID kreeg.
Helemaal mee oneens
Mee oneens
Neutraal
Mee eens
Helemaal mee eensGa naar resultaat

Resultaat

Resultaat
Eindresultaat
Beantwoord alle vragen uit de vijf thema's om hier het resultaat te zien.
Enkele aanvullende vragen

Hartelijk dank voor het gebruik van de PID-wijzer. Graag stellen we u enkele aanvullende vragen. Door deze vragen te beantwoorden, helpt u het project, uw vakgenoten en uzelf. Het project krijgt door uw antwoorden meer inzicht in welke organisaties waarom kiezen voor welke PID-systemen. Uw vakgenoten en uzelf kunnen hierdoor beter geïnformeerd worden over relevante best practices en ervaringsdeskundigen. Uw antwoorden op deze vragen slaan we anoniem op, samen met uw resultaten van de PID-wijzer. Uw eventueel opgegeven e-mailadres bewaren we apart, om u te kunnen informeren en/of contacteren.

Tot welk soort instelling rekent u uw organisatie?


Uitleg: uw antwoord geeft inzicht in welke soorten organisaties waarom kiezen voor welke PID-systemen. Zo kunnen organisaties die beginnen met PID’s steeds beter aan best practices en ervaringsdeskundigen geholpen worden.

Tot welke functiefamilie behoort u?


Uitleg: uw antwoord geeft inzicht in welke functiefamilies zich met PID’s bezighouden. Zo kunnen gesprekken over PID’s steeds beter met de juiste mensen worden gevoerd. Als meerdere mensen de PID-wijzer samen invullen, kies dan de functiefamilie van de belangrijkste belanghebbende of geef ieders functiefamilie door via het tekstveld.

Welk collectiebeheersysteem gebruikt uw organisatie??Uitleg: uw antwoord geeft inzicht in welke voorzieningen het meest baat (kunnen) hebben bij het integreren van PID’s.

Welke feedback heeft u voor ons naar aanleiding van de PID-wijzer?

Uitleg: door deze vraag te beantwoorden, helpt u de PID-wijzer beter en relevanter te maken.

Wilt u op de hoogte gehouden worden over het NDE-project Persistent Identifiers en/of vindt u het goed dat wij eventueel contact met u opnemen over het gebruik van Persistent Identifiers in uw organisatie, laat dan hier uw e-mailadres achter:

Uitleg: uw antwoorden op deze vragen slaan we anoniem op, samen met uw resultaten van de PID-wijzer. Uw eventueel opgegeven e-mailadres bewaren we apart, om u te kunnen informeren en/of contacteren.

Voortgang