• nl
 • en

Vacatures

Wil je werken voor het Netwerk Digitaal Erfgoed? Openstaande vacatures of stageplaatsen vind je hieronder.

27-05-2019

Twee projectleiders digitale duurzaamheid

Het Netwerk Digitaal Erfgoed is inmiddels een paar jaar onderweg. Nu is het tijd voor versnelling. Dat wordt mogelijk doordat het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) extra geld beschikbaar heeft gesteld. De opdracht voor de periode 2019-2020 luidt: “intensivering van de dienstverlening en de inclusiviteit van het Netwerk Digitaal Erfgoed”. De kern van de opdracht is de duurzame toegankelijkheid van erfgoed-collecties, met nadrukkelijk ook de collecties van kleinere instellingen. Het netwerk heeft een stabiele basis, de uitgangspunten zijn geformuleerd en er is een aantal praktisch bruikbare voorzieningen ontwikkeld. Veel erfgoedorganisaties werken aan het duurzaam beschikbaar stellen van hun digitale collecties. In de komende periode zullen we dit alles intensiveren door een scala aan activiteiten, die uiteenvallen in twee pijlers: generieke voorzieningen en deskundigheidsbevordering.

Wat zoeken we?

Voor de projecten Ontwikkelen van een gemeenschappelijke preservation watch en Ontwikkelen toetsingsinstrumentarium zoeken we twee projectleiders die in samenwerking met erfgoedinstellingen vormgeven aan deze projecten in de periode 2019/2020. De projectleiders zijn in staat een brug te slaan tussen verschillende sectoren en invalshoeken en voeren de dagelijkse activiteiten van de projecten uit.

Preservation Watch

Om digitale informatie ook voor de langere termijn toegankelijk te houden is het van belang deze, en de omgeving waarin deze getoond worden, goed te monitoren om vervolgens actie te kunnen ondernemen. Wanneer raken bestandsformaten in onbruik, wanneer wordt software niet meer ondersteund en welke maatregelen moeten we vervolgens nemen en welke hulpmiddelen hebben we hiervoor tot onze beschikking? Monitoring wordt preservation watch genoemd en vindt bij voorkeur in samenwerking plaats. Er worden op verschillende plekken, nationaal en internationaal, hiervoor methoden en technieken ontwikkeld. Het doel van het project is om deze samen te brengen om een landelijke ‘preservation watch’-aanpak te ontwikkelen.

Toetsingsinstrumentarium

Dit project beoogt, ter ondersteuning van de ambities van het intensiveringsprogramma, een samenhangend pakket van de bestaande toetsinstrumenten te creëren, deze instrumenten waar nodig en mogelijk te verbeteren en te onderzoeken op welke gebied(en) er wellicht behoefte is aan een nieuw instrument. Ook wordt er gekeken hoe de instrumenten beter voor het voetlicht kunnen worden gebracht. Een voorbeeld van een toetsingsinstrument is het Scoremodel voor duurzame toegang, www.scoremodel.org.

Wat ga je doen?

Als projectleider rapporteer je aan de domeinmanager Digitaal Erfgoed Houdbaar van het Netwerk Digitaal Erfgoed. Je bent breed inzetbaar, onder meer voor:

 • het uitwerken van de onderzoeksvraag en het projectplan;
 • inhoudelijke voorbereiding en organisatie van het project, bijeenkomsten en trainingen;
 • vastleggen van werkafspraken met deelnemende organisaties en maken van plannings- en voortgangsrapportages;
 • voeren van financiële administratie van het project;
 • organiseren van inhoudelijke en praktische ondersteuning van projectpartners;
 • verzamelen en delen van best practices met het erfgoedveld;
 • samenwerken met projectleiders van andere projecten die uitgevoerd worden door het Netwerk Digitaal Erfgoed.

Wat breng je mee?

 • Je hebt ervaring met digitale duurzaamheidsvraagstukken.
 • Je bent goed op de hoogte van ontwikkelingen op het gebied van digitale duurzaamheid.
 • Je hebt een relatienetwerk binnen het domein digitale duurzaamheid.
 • Je weet verbinding te leggen tussen verschillende ontwikkelingen en erfgoedsectoren.
 • Je kunt lokale en regionale ontwikkelingen plaatsen in het landelijke perspectief
 • Je hebt ervaring met projectmatig werken.
 • Je houdt van samenwerken en kunt partijen enthousiasmeren en onderling verbinden.

Wat wij bieden

Je kunt 1 à 2 dagen per week als projectleider digitale duurzaamheid aan de slag voor de duur van het programma (2019 – 2020). Dat kan op basis van detachering vanuit je huidige werkgever, zoals een erfgoedinstelling, of als zelfstandige. Je gaat vallen onder het programma Digitaal Erfgoed Houdbaar.

Contact

Neem voor meer informatie contact op met Marcel Ras, domeinmanager Digitaal Erfgoed Houdbaar (marcel.ras@netwerkdigitaalerfgoed.nl of 0614777671).
Translate »
Top