• nl

Pers

Contact

Heeft u vragen over het Netwerk Digitaal Erfgoed? We helpen u graag verder. Neem contact op met Carolien van Zuilekom, communicatieadviseur, via carolien.van.zuilekom@netwerkdigitaalerfgoed.nl of 06 53 29 56 92.

Boilerplate

Steeds meer collecties van archieven, bibliotheken, media, musea en kennisinstellingen komen digitaal en online beschikbaar. Het Netwerk Digitaal Erfgoed is opgezet zodat de erfgoedsector gezamenlijk een stelsel van landelijke voorzieningen en diensten kan ontwikkelen voor het verbeteren van de zichtbaarheid, bruikbaarheid en houdbaarheid van digitaal erfgoed. Binnen het netwerk kunnen erfgoedinstellingen winst behalen in effectiviteit en efficiency door voorzieningen te delen en op te schalen. Door collecties aan elkaar te koppelen, zorgen we tevens voor een grotere maatschappelijke meerwaarde van ons digitaal erfgoed en bieden we de gebruikers ervan een betere en rijkere ervaring.

Het Netwerk Digitaal Erfgoed is in 2014 ontstaan op initiatief van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Vijf landelijke knooppunten (Koninklijke Bibliotheek, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, KNAW Humanities Cluster en het Nationaal Archief) vervullen een voortrekkersrol voor hun respectievelijke sectoren. Inclusiviteit en continuïteit zijn de sleutelbegrippen: we streven ernaar zoveel mogelijk erfgoedinstellingen en samenwerkingsverbanden blijvend aan te laten sluiten bij de beweging.
Translate »
Top
Netwerk Digitaal Erfgoed