• nl

Pers en communicatie

Contact

Heb je vragen over het Netwerk Digitaal Erfgoed? We helpen je graag verder. Neem contact op met Carolien van Zuilekom, communicatieadviseur, via carolien.van.zuilekom@netwerkdigitaalerfgoed.nl of 06 53 29 56 92.

Boilerplate

“Steeds meer collecties van archieven, bibliotheken, media, musea en kennisinstellingen komen digitaal en online beschikbaar. Het Netwerk Digitaal Erfgoed is opgezet zodat de erfgoedsector gezamenlijk een stelsel van landelijke voorzieningen en diensten kan ontwikkelen voor het verbeteren van de zichtbaarheid, bruikbaarheid en houdbaarheid van digitaal erfgoed. Binnen het netwerk kunnen erfgoedinstellingen winst behalen in effectiviteit en efficiency door kennis en voorzieningen te delen en op te schalen. Door erfgoedinformatie aan elkaar te koppelen, zorgen we tevens voor een grotere maatschappelijke meerwaarde van ons digitaal erfgoed en bieden we de gebruikers ervan een betere en rijkere ervaring.

Het Netwerk Digitaal Erfgoed is in 2014 ontstaan op initiatief van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Vijf sectorale knooppunten (Koninklijke Bibliotheek, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, KNAW Humanities Cluster en het Nationaal Archief) vervullen een voortrekkersrol voor hun respectievelijke sectoren. Daarnaast spelen provinciale en thematische knooppunten een belangrijke verbindende rol. We streven ernaar zoveel mogelijk erfgoedorganisaties en samenwerkingsverbanden, groot en klein en uit het hele land, blijvend aan te laten sluiten bij de beweging.”

Logo en huisstijl

Sinds 1 oktober 2018 werken we met een nieuwe huisstijl, die beter past bij het netwerk van nu. We hebben gekozen voor een huisstijl en logo die flexibel zijn en makkelijk gecombineerd kunnen worden met de huisstijlen van de partners in het netwerk. Bekijk het huisstijlhandboek (PDF) voor meer informatie.

Hieronder vind je de logoset. Het logo wordt soms losstaand gebruikt en soms met een verbindingsstreep naar de paginarand, en je kunt het zelfs aanpassen naar je eigen huisstijlkleuren. In de logo-instructie lees je hoe dit werkt.

Ook het powerpointsjabloon is hieronder als download beschikbaar. Het logo van je eigen instelling kun je desgewenst plaatsen naast of boven het logo van het Netwerk Digitaal Erfgoed.

Translate »
Top