• nl
  • en

Nationaal

‘Inclusiviteit’ is een belangrijke doelstelling van het netwerk: we willen ervoor zorgen dat medewerkers van instellingen en samenwerkingsverbanden van alle soorten en maten deelnemen aan en profiteren van het netwerk. We nodigen alle instellingen dan ook van harte uit om deel te nemen.

Erfgoedinstellingen en samenwerkingsverbanden

Het Netwerk Digitaal Erfgoed is een ontmoetingsplek voor alle 1400 erfgoed- en kennisinstellingen in Nederland, ongeacht sector, regio, type collectie, grootte of kennisniveau. Een groot aantal Nederlandse erfgoedinstellingen uit de sectoren wetenschap, archief, bibliotheek, AV/media, en kunst & cultuur vinden elkaar al in het Netwerk Digitaal Erfgoed om kennis te delen, samen te werken en te bouwen aan een landelijk netwerk van gedistribueerde voorzieningen voor digitaal erfgoed. Daarnaast zijn er vele thematische en regionale samenwerkingsverbanden betrokken bij het Netwerk. Eenieder die deel wil nemen, is welkom in het netwerk.

Nationale Coalitie Digitale Duurzaamheid

Op 1 maart 2018 is de Nationale Coalitie Digitale Duurzaamheid (NCDD) opgegaan in het Netwerk Digitaal Erfgoed. De NCDD werkte vanaf 2015 al nauw samen met het Netwerk Digitaal Erfgoed als uitvoerder van het werkprogramma Digitaal Erfgoed Houdbaar. De NCDD werd in 2008 opgericht door vijf partijen (Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, Koninklijke Bibliotheek, DANS, Nationaal Archief en de Culturele Coalitie Digitale Duurzaamheid) met als doel om de duurzame toegankelijkheid van digitale informatie in Nederland te bevorderen. De NCDD maakt nu onderdeel uit van het Netwerk Digitaal Erfgoed en heeft alle kennis, resultaten en samenwerkingsverbanden overgeheveld naar het Netwerk.

Minicongres Leren Preserveren. Het Nieuwe Instituut, HNI. 21 september 2017. Foto Marco De Swart

Branche- en beroepsorganisaties

Branche- en beroepsorganisaties als BRAIN/KVAN, de KNVI en SIMIN (Sectie Informatieverzorging Musea van de Museumvereniging) zijn belangrijke partners in het netwerk.

Onderwijsveld

Ook onderhouden we nauwe contacten met het onderwijsveld om zo gezamenlijk vorm te geven aan ‘de erfgoedprofessional van de toekomst’. Dit uit zich bijvoorbeeld in het geven van onderwijs bij de Reinwardt Academie (Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten), GO Opleidingen en de Archiefschool (Hogeschool van Amsterdam) en samenwerking met de Universiteit van Amsterdam.

Softwareleveranciers

Een groep leveranciers van erfgoedsoftware vormt een knooppunt in het netwerk om zo vraag en aanbod in het erfgoedveld beter op elkaar af te kunnen stemmen.

Bijeenkomst in Den Haag van het knooppunt van leveranciers van erfgoedsoftware, 16 december 2015
Translate »
Top