• nl

Internationaal

Om op de hoogte te blijven van internationale ontwikkelingen en eigen kennis en ervaring ook buiten de landsgrenzen te delen, onderhouden we contacten met een aantal internationale organisaties en samenwerkingsverbanden met expertise op het gebied van digitaal erfgoed. Dit past bij de ambitie van het Netwerk Digitaal Erfgoed om grenzeloos samen te werken.

Partnerschappen

  • Digital Preservation Coalition (DPC): In april 2018 sloten DPC en het Netwerk Digitaal Erfgoed een friendship agreement, gericht op internationale samenwerking voor het bevorderen van digitale duurzaamheid. Deze overeenkomst is een vervolg op de samenwerking die er sinds 2014 al bestond tussen de NCDD en DPC. Gezamenlijke activiteiten zijn onder andere gericht op professionalisering, kennisuitwisseling (webinars) en het bijdragen aan internationale standaarden.  Daarnaast werken we samen aan bijeenkomsten als de Digital Preservation Awards en de International Digital Preservation Day.
  • Open Preservation Foundation (OPF): In april 2016 tekenden de NCDD en de OPF een overeenkomst om intensiever samen te werken op het gebied van digitale duurzaamheid. Doelstellingen zijn onder andere gedeelde planningsdocumenten, gezamenlijke educatieve activiteiten en het bevorderen van de duurzaamheid van software. Deze samenwerking gaat vanaf 2018 door onder de vlag van het Netwerk Digitaal Erfgoed.

Internationaal netwerk

Een greep uit ons internationale netwerk:

Naast de samenwerking op organisatieniveau zijn er contacten met vele experts op het gebied van digitaal erfgoed. Ook profiteert het netwerk van de internationale contacten die de deelnemende instellingen inbrengen.
Translate »
Top