• nl
 • en

Netwerkstructuur

Bij de presentatie van de Nationale Strategie in 2015 zei Marjan Hammersma (secretaris-generaal van het Ministerie van OCW): ‘Met deze strategie leggen we de basis voor een erfgoedsector die ook echt digitaal werkt’. Daarvoor moet het Netwerk Digitaal Erfgoed meer zijn dan een programma-organisatie en echt als netwerk kunnen functioneren. Met deze gedachte hebben we het besturingsmodel ingericht.

Naast de vijf zogeheten sectorale knooppunten (Koninklijke Bibliotheek, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, het Humanities Cluster van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen – KNAW, Nationaal Archief) en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen zijn in de verschillende overlegorganen ook zo veel mogelijk thematische of regionale samenwerkingsverbanden en andere instellingen vertegenwoordigd, om zo de volle breedte van het netwerk te kunnen representeren.

Afstemming en sturing in het netwerk vindt plaats in verschillende groepen: het bestuur, de programmaraad, domeingroepen en het team. Daarnaast wordt er in het zogeheten netwerkberaad afgestemd met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.

Team Netwerk Digitaal Erfgoed

Het team Netwerk Digitaal Erfgoed draagt zorg voor de gezamenlijke activiteiten en kennisontwikkeling in het netwerk in de domeinen Digitaal Erfgoed Zichtbaar, Bruikbaar en Houdbaar en coördineert de onderliggende werkprogramma’s. Ook zorgt het team voor communicatie rondom het netwerk en voor de verspreiding van kennis en voorzieningen in de hele erfgoedsector. 

Het team van het Netwerk Digitaal Erfgoed: van links naar rechts Chris Groeneveld, Enno Meijers, Lois Muller,
Carolien van Zuilekom (voormalig communicatieadviseur), Wilbert Helmus, Marcel Ras.

Heb je vragen over het Netwerk Digitaal Erfgoed of wil je deelnemen aan een van de activiteiten? Neem dan contact op met Amine, Chris, Enno, Lois, Wilbert of Marcel.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit de directeuren van de vijf sectorale knooppunten. Het voorzitterschap rouleert jaarlijks onder de vijf directeuren. In de uitvoering concentreren zij zich op het versterken van de verbinding tussen de structurele activiteiten van de sectorale knooppunten en het aansturen van de gezamenlijke activiteiten die bijdragen aan de doelstellingen. Ze fungeren daarmee als opdrachtgever. De betrokken knooppunten committeren zich eraan hun activiteiten op elkaar af te stemmen.

 • Arjan de Zeeuw (Rijksdienst Cultureel Erfgoed, voorzitter)
 • Lily Knibbeler (Koninklijke Bibliotheek)
 • Eppo van Nispen tot Sevenaer (Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid)
 • Afelonne Doek (KNAW Humanities Cluster)
 • Marens Engelhard (Nationaal Archief)

Bestuursleden Netwerk Digitaal Erfgoed: vlnr Henk Wals, Marens Engelhard, Lily Knibbeler, Arjan de Zeeuw, Eppo van Nispen tot Sevenaer

Domeingroepen

De activiteiten van het Netwerk (waaronder de drie werkprogramma’s) zijn ingedeeld volgens de drie domeinen uit de Nationale Strategie: Digitaal Erfgoed Zichtbaar, Digitaal Erfgoed Bruikbaar en Digitaal Erfgoed Houdbaar. Ieder domein heeft een domeingroep waarin ten minste alle knooppunten op MT-niveau vertegenwoordigd zijn. Deze domeingroepen komen elke zes weken bij elkaar.

Domeingroep Digitaal Erfgoed Zichtbaar

 • Cecile van der Tweel (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, voorzitter)
 • Ina Dijkman (Nationaal Archief)
 • Hildelies Balk-Pennington (Koninklijke Bibliotheek)
 • Jos Taekema (Fries Museum)
 • Rosa van Santen (Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid)
 • Sebastiaan Derks (KNAW Humanities Cluster)
 • Dirk Janse (Erfgoed Gelderland)

Domeingroep Digitaal Erfgoed Bruikbaar

 • Johan Oomen (Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, voorzitter)
 • Annette Gaalman (Erfgoed Brabant)
 • Bart Boskaljon (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)
 • Arjan Agema (Nationaal Archief)
 • Marc van den Bergh (Koninklijke Bibliotheek)
 • Puck Huitsing (Netwerk Oorlogsbronnen)
 • Eric de Ruijter (Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis)

Domeingroep Digitaal Erfgoed Houdbaar

 • Jeffrey van der Hoeven (Koninklijke Bibliotheek, voorzitter)
 • Josefien Schuurman (Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid)
 • Henk Alkemade (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)
 • Robert Gillesse (KNAW Humanities Cluster)
 • Mirjam Pragt (Museumfederatie Fryslân)
 • Marc Schuil (Historisch Centrum Overijssel)
 • Ingeborg Verheul (Universiteit van Amsterdam)
 • Wim Westland (Nationaal Archief)

Klankbordgroep Communicatie

De klankbordgroep Communicatie adviseert over de netwerkcommunicatie. Deelnemers zijn medewerkers van diverse sectorale, provinciale en thematische knooppunten. Zij vervullen een schakelfunctie richting hun eigen organisatie en hun achterban. De coördinatie van de klankbordgroep ligt bij de communicatieadviseur van het Netwerk Digitaal Erfgoed.

 • Marjet van Rietschoten | DEN Kenniscentrum cultuur & digitalisering
 • Lode Kulik | Koninklijke Bibliotheek
 • Tessa Free | Netwerk Oorlogsbronnen
 • Museumvereniging
 • Renske Smorenburg | KNAW Humanities Cluster
 • Vincent Jeitler | Nationaal Archief
 • Hannah van der Poel | Nederland Instituut voor Beeld en Geluid
 • Hans Schraven | Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
 • Sandra Welters | Huis voor de Kunsten Limburg

Meer informatie

Sinds 2019 zijn er digitaal-erfgoed-coaches aangesteld via de provinciale steunpunten om medewerkers van erfgoedinstellingen van advies te voorzien op het gebied van digitaal erfgoed.

Heb je nog vragen? Stel ze via info@netwerkdigitaalerfgoed.nl.
Translate »
Top