• nl
  • en

Neem deel aan het Netwerk Digitaal Erfgoed

Tientallen Nederlandse erfgoedinstellingen, samenwerkingsverbanden en kennisorganisaties in Nederland uit diverse sectoren werken op dit moment samen in het Netwerk Digitaal Erfgoed om met elkaar een stelsel van landelijke voorzieningen op te zetten voor het beter zichtbaar, bruikbaar en houdbaar maken van ons digitale geheugen.

Het Netwerk Digitaal Erfgoed is er voor alle instellingen, samenwerkingsverbanden en kennisorganisaties in Nederland op het gebied van digitaal erfgoed. Doet jouw instelling al mee?

Deelnemen

Door onze kennis, voorzieningen en krachten te bundelen, zijn we als erfgoedsector beter in staat meerwaarde uit ons digitale erfgoed te halen en hiermee de gebruiker te bedienen. Je kunt op verschillende manieren deelnemen in het netwerk:

Onderschrijf het manifest

Onderdeel zijn van het Netwerk Digitaal Erfgoed betekent werken volgens bepaalde principes en een verschuiving van ‘instellingsdenken’ naar ‘netwerkdenken’. Een groeiend aantal organisaties uit de erfgoedsector staat achter deze werkwijze en gelooft dat we alleen het maximale uit digitaal erfgoed kunnen halen als we hierin samen optrekken. Zij onderschrijven daarom het manifest van het Netwerk Digitaal Erfgoed.

Meedoen aan projecten

In de domeinen Digitaal Erfgoed Zichtbaar, Bruikbaar en Houdbaar worden samenwerkingsprojecten uitgevoerd door projectgroepen waarin diverse instellingen en sectoren vertegenwoordigd zijn. We horen het graag als je aansluiting ziet bij een van de projecten. Je kunt daarvoor terecht bij de projectleider of programmamanager die als contactpersoon vermeld staat.

Kennis en voorzieningen gebruiken

Instellingen hebben door hun samenwerking in het Netwerk Digitaal Erfgoed waardevolle kennis en voorzieningen opgeleverd die voor alle erfgoedinstellingen beschikbaar zijn. Denk hierbij aan modellen, tools, rapporten, best practices, standaarden en white papers. Het doel is om zoveel mogelijk erfgoedinstellingen hiervan te laten profiteren.

Bijeenkomsten bijwonen

Binnen het Netwerk Digitaal Erfgoed wordt kennis gedeeld in diverse bijeenkomsten, variërend van grote congressen tot expertsessies. Je bent van harte welkom deze bij te wonen.

 

Expertpanel tijdens minicongres Leren Preserveren, Netwerk Digitaal Erfgoed

Expertpanel bij mini-congres Leren Preserveren op 12 september 2017 bij Het Nieuwe Instituut. Vlnr: Charles Jeurgens (Universiteit Leiden & Uva), Chantal Keijsper (BRAIN/KVAN), Marjan Grootveld (DANS / Research Data Netherlands), Frans Neggers (Het Nieuwe Instituut) en Rick Beldman (Regionaal Archief Nijmegen) en moderator Puck Huitsing (Netwerk Oorlogsbronnen).

Deel je expertise

Experts op specifieke terreinen verenigen zich binnen het netwerk in werkgroepen, zodat ze kennis kunnen delen, agenda’s kunnen afstemmen en gezamenlijk meer slagkracht hebben.
Ook vervullen experts een belangrijke rol in het overbrengen van kennis naar de brede erfgoedcommunity: als sprekers bij bijeenkomsten, door het begeleiden van workshops  of door als coach of gastdocent op te treden.

Praat mee

Binnen het netwerk is een aantal overlegorganen waarin de koers en de activiteiten worden bepaald. Deze bestaan uit vertegenwoordigers van alle geledingen van het netwerk.
Translate »
Top