• nl
  • en

Missie en visie

De missie en visie van het Netwerk Digitaal Erfgoed zijn gebaseerd op de Nationale Strategie Digitaal Erfgoed.

Missie

Het Netwerk Digitaal Erfgoed is opgezet met als missie om met alle erfgoedinstellingen in Nederland een stelsel van landelijke voorzieningen en diensten te ontwikkelen voor het verbeteren van de zichtbaarheid, bruikbaarheid en houdbaarheid van digitaal erfgoed. Op die manier creëren we gezamenlijk meer maatschappelijke meerwaarde van ons digitale erfgoed.

Visie

Steeds meer collecties van archieven, bibliotheken, media, musea en kennisinstellingen komen digitaal en online beschikbaar. Alleen door samen te werken, kunnen we in Nederland onze digitale collecties optimaal benutten en toegankelijk houden. Hiervoor hebben erfgoedinstellingen en samenwerkingsverbanden in het erfgoedveld kennis, diensten en voorzieningen nodig die gedeeld kunnen worden. Het Netwerk Digitaal Erfgoed maakt dit mogelijk, als plaats voor ontmoeting, afstemming en samenwerking.

Mini-congres Leren Preserveren

Napraten na het mini-congres Leren Preserveren bij Het Nieuwe Instituut, 21 september 2017. Foto: Marco de Swart

Concrete activiteiten

De missie en visie vertalen zich in een groot aantal activiteiten die inhoudelijk samenhangen en allemaal bijdragen aan de missie. Hier werken mensen vanuit diverse instellingen en sectoren samen aan gemeenschappelijke doelen. De activiteiten zijn gebundeld in de domeinen Zichtbaar, Bruikbaar en Houdbaar Digitaal Erfgoed. Bekijk alle activiteiten
Translate »
Top