beeldband

Zeldzame ‘webwiegendrukken’ toegevoegd aan webcollectie KB

29 november 2018 Gepubliceerd door Laat uw gedicht achter

Vandaag maakt de Koninklijke Bibliotheek (KB), nationale bibliotheek van Nederland, de speciale webcollectie met websites uit de pionierstijd van provider Euronet bekend. Hiermee vraagt de KB tijdens de Werelddag van de Digitale Duurzaamheid aandacht voor het belang van webarcheologie en -archivering.

Bedreigd cultureel erfgoed

Websites dreigen als digitaal erfgoed verloren te gaan. Het bewaren ervan is bijzonder urgent voor huidige en toekomstige onderzoekers van onze digitale cultuur. Dit is in 2003 wereldwijd erkend in het Unesco Charter on the Preservation of the Digital Heritage. De Koninklijke Bibliotheek streeft sinds 2007 naar het bewaren van een representatief deel van het Nederlandse web in haar webcollectie, die inmiddels bijna 15.000 geselecteerde websites bevat.

‘Webwiegendrukken’

In de periode 2017-2018 heeft de KB websites van cultuurhistorisch belang geselecteerd van de provider Euronet, als onderdeel van het pilotonderzoek “internetarcheologie”. Deze provider is een van de oudste internetaanbieders van Nederland en is inmiddels overgenomen door Online.nl. In het bijzonder ging de aandacht uit naar websites uit de vroegste periode van het web (1994-2000). Deze ‘webwiegendrukken’ of ‘digitale incunabelen’ zijn de eerste digitaal geboren publicaties online en vergelijkbaar met de vroegste drukken op papier uit de 15e eeuw. Tot de schatten die met deze webcollectie zijn toegevoegd aan het KB-webarchief behoren onder meer de oudste website van een landelijke politieke partij die nog online was, een virtueel bankgebouw en verschillende sites van internetpioniers uit 1995.

De inhoud en de betekenis van de nieuwe webcollectie “Internetarcheologie Euronet-Internet (1994-2017)” is beschreven in een digitale collectiebeschrijving. De collectie zelf is via deze link te bestuderen in de leeszaal van de KB met een geldige jaarpas. Voor onderzoekers is een dataset met URL’s en een linkanalyse voorhanden.

Meer informatie

Voor meer informatie over de webcollectie kun je terecht bij Kees Teszelszky, conservator digitale collecties. Algemene vragen over informatie over webarchivering kun je stellen aan Peter de Bode, dienstcoördinator webarchivering. Beiden zijn te bereiken via webarchivering@kb.nl.

De Koninklijke Bibliotheek is een van de sectorale knooppunten in het Netwerk Digitaal Erfgoed en levert inzet en expertise op verschillende gebieden, waaronder webarchivering.

Een screenshot van een van de nieuwe aanwinsten in de KB-webcollectie

Een screenshot van een van de nieuwe aanwinsten in de KB-webcollectie

Categorie :

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *Translate »
Top