beeldband

Wij zoeken twee projectleiders digitale duurzaamheid

28 mei 2019 Gepubliceerd door

Voor de projecten Ontwikkelen van een gemeenschappelijke preservation watch en Ontwikkelen toetsingsinstrumentarium zoeken we twee projectleiders voor 1à 2 dagen per week die in samenwerking met erfgoedinstellingen vormgeven aan deze projecten in de periode 2019/2020. De projectleiders zijn in staat een brug te slaan tussen verschillende sectoren en invalshoeken en voeren de dagelijkse activiteiten van de projecten uit.

Achtergrond

Veel erfgoedorganisaties werken aan het duurzaam beschikbaar stellen van hun digitale collecties. De kern van de opdracht aan het Netwerk Digitaal Erfgoed voor de periode 2019-2010 is de duurzame toegankelijkheid van erfgoedcollecties, met nadruk op de collecties van kleinere instellingen. Het project Preservation Watch heeft als doel om een monitoringsaanpak te ontwikkelen om digitale informatie ook voor de langere termijn toegankelijk te houden. In het kader van het intensiveringsprogramma ligt er een opdracht om een samenhangend pakket van bestaande en nieuwe toetsinstrumenten te creëren.

Meer informatie

Heb je interesse? Bekijk de vacature en reageer snel.

Gecategoriseerd in :

Commententaren zijn gesloten.Translate »
Top