beeldband

Het web is vluchtig, maar wie bewaart wat?

17 mei 2016 Gepubliceerd door Laat uw gedicht achter

Er zijn steeds meer organisaties in Nederland die websites archiveren van henzelf of van anderen. De inhoud ervan blijft op die manier bewaard, ook als websites ophouden te bestaan of als inhoud wordt aangepast – iets dat bij een vluchtig medium als het internet vrijwel continu gebeurt. Erg belangrijk dus, webarchivering – maar wie bewaart wat?

Webarchivering in gebreke

Voor gemeentes is deze duurzame toegankelijkheid verplicht vanuit de Archiefwet: zo kan de gemeente zich verantwoorden, of kan een burger aantonen dat de gemeente eerder online bepaalde toezeggingen heeft gedaan. Toch blijkt uit recent onderzoek dat een vijfde van de Nederlandse gemeentes nog niet aan webarchivering doet.

Webarchivering in kaart gebracht

Vanwege de enorme toename van online informatie en het grote belang ervan is webarchivering essentieel voor de toegang tot informatie en voor het reconstrueren van het verleden, vanuit welke beweegreden dan ook: om je recht te halen, om onderzoek te doen, om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, of om dat ene lekkere gerecht te bereiden.

De NCDD-partners voeren op dit moment een project uit om in kaart te brengen wie in Nederland welk deel van het web archiveert, en met welke doelstelling. Met hulp van een korte enquête willen we een zo goed mogelijk beeld hiervan krijgen. Archiveert uw instelling delen van het web? Dan zouden we u graag willen vragen de enquête in te vullen. De resultaten willen we gebruiken voor een nationaal webregister, met behulp waarvan organisaties hun inspanningen beter op elkaar af kunnen stemmen en samenwerking kunnen zoeken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via info@www.netwerkdigitaalerfgoed.nl.

Gecategoriseerd in :

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *Translate »
Top