beeldband

Survey Bedreigd digitaal erfgoed op fysieke dragers

5 maart 2020 Gepubliceerd door

Doe mee aan het onderzoek en vul de online vragenlijst in! Het Netwerk Digitaal Erfgoed nodigt erfgoedinstellingen uit om deel te nemen aan het onderzoek ‘Bedreigd digitaal erfgoed op fysieke dragers’. Invullen van de vragenlijst kan tot 1 mei en neemt ongeveer 15-20 minuten in beslag.

Ga direct naar de vragenlijst of lees verder.

Waarom dit onderzoek?

Veel erfgoedinstellingen hebben waardevol digitaal erfgoed opgeslagen op fysieke dragers zoals floppy’s, CD-ROMS en USB-sticks. Deze dragers zijn onderhevig aan verval en de hard- en software om ze uit te lezen wordt schaars. Het Netwerk Digitaal Erfgoed wil de omvang van dit probleem bij erfgoedinstellingen in kaart brengen en ze helpen dit op te lossen.

Wat vragen we?

Om over voldoende informatie te beschikken is het van groot belang dat jouw erfgoedinstelling deelneemt aan het onderzoek. Daarmee kan het Netwerk Digitaal Erfgoed gerichte vervolgstappen zetten om erfgoedinstellingen beter te helpen.

Wij vragen je daarom om een online vragenlijst over dit onderwerp in te vullen. Gevraagd wordt onder andere naar aantallen en type dragers (floppy’s, CD-ROMS, etc.). Het invullen van de vragenlijst kost ongeveer 15-20 minuten, afhankelijk van wat er in de instelling nagezocht moet worden.

Ken je andere (medewerkers bij) erfgoedinstellingen die willen deelnemen aan de survey? Stuur de link naar de vragenlijst dan door: https://nl.surveymonkey.com/r/55KJFHL

Wat heb je er zelf aan?

Je kunt van het Netwerk Digitaal Erfgoed twee concrete producten verwachten waarmee je eigen erfgoedinstelling direct aan de slag kan:

  • Een schade-atlas waarmee je de risico’s binnen de eigen collectie kunt inventariseren.
  • Een handreiking waarmee je prioritering voor het oppakken van het probleem kunt aanbrengen en een stappenplan voor de uitvoering kunt maken.

Deze producten komen eind 2020 beschikbaar voor alle erfgoedinstellingen in Nederland. Afhankelijk van de omvang van de problematiek volgt er wellicht een (landelijk) programma om erfgoedinstellingen te helpen bij het veiligstellen van hun bedreigde collecties op fysieke dragers.

Meer informatie 

Voor vragen kun je terecht bij projectleider Niels Komen via n.komen@zutphen.nl

Gecategoriseerd in :

Commententaren zijn gesloten.Translate »
Top