beeldband

Software in een nieuw daglicht

9 november 2016 Gepubliceerd door Laat uw gedicht achter

Dat we voor een langetermijntoegang tot belangrijke digitale data ook een langetermijntoegang tot de bijbehorende software nodig hebben, is een besef dat langzaam maar zeker doordringt. Software sustainability is dan ook een onderwerp van groeiende zorg in de wetenschap, het bedrijfsleven en de culturele sector. Patrick Aerts, onderzoeker bij DANS, schreef in opdracht van het Netwerk Digitaal Erfgoed een (Engelstalig) rapport over Software Sustainability (PDF).

Use cases

Aerts werkt als adviseur bij het Netherlands eScience Center, als senior research fellow bij DANS en is tevens projectleider van het NDE-project Software sustainability. In het onderzoek bestudeert hij verschillende use cases: praktijkvoorbeelden van hoe verschillende organisaties met de duurzaamheid van software omgaan. Daarbij gaat hij ook in op de uiteenlopende behoeftes en mogelijkheden in verschillende domeinen. Uit deze studie van use cases volgt onder andere het advies om een onderscheid te maken tussen software die al bestaat (zogeheten legacy) en software die nog gemaakt gaat worden. Immers, als we bij het creëren van nieuwe software de lessen in acht nemen die we kunnen trekken uit de nu ontstane problemen bij de legacy, kunnen we het duurzaamheidsprobleem langzamerhand onder controle krijgen. Ook verwerkte Aerts kennis en inzichten uit internationale samenwerkingsverbanden op het gebied van software sustainability in de studie.

Netwerk Digitaal Erfgoed

Het onderzoek van DANS maakt deel uit van het werkpakket Digitaal Erfgoed Houdbaar: een serie projecten en case studies die er samen aan bijdragen dat digitale informatie in Nederland ook in de toekomst toegankelijk blijft. Het werkpakket komt voort uit de Nationale Strategie Digitaal Erfgoed, die door het Netwerk Digitaal Erfgoed is opgesteld. De Nationale Coalitie Digitale Duurzaamheid is de uitvoerder van dit werkpakket. Dit onderzoek draagt bij aan het opzetten van een netwerk van gedistribueerde voorzieningen, waarmee we digitale informatie voor de lange termijn toegankelijk kunnen houden.

Meer informatie

Voor specifieke vragen over het onderzoek kunt u contact opnemen met onderzoeker Patrick Aerts. Voor algemene vragen over DANS kunt u mailen naar info@dans.knaw.nl. Tot slot kunt u met vragen over de NCDD of het werkpakket Digitaal Erfgoed Houdbaar terecht bij de NCDD.

 

Categorie :

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *Translate »
Top