beeldband

Sociaal Historisch Centrum voor Limburg ondertekent manifest

9 oktober 2019 Gepubliceerd door

Ook het Sociaal Historisch Centrum voor Limburg (SHCL) ondersteunt het NDE-manifest. SHCL laat hiermee zien dat ze achter de uitgangspunten van het Netwerk Digitaal Erfgoed staat.

Kenniscentrum voor Limburgse geschiedenis

Het SHCL is een kenniscentrum voor regionale geschiedbeoefening. Het centrum beheert een grote bibliotheek, verzamelt archieven en verricht wetenschappelijk onderzoek. Zo werkt het SHCL momenteel aan een databank waarin de doodsoorzaken van meer dan 75.000 Maastrichtenaren worden ingevoerd en  gekoppeld aan de overlijdensaktes. Deze ‘Maastricht Death and Disease Database‘ brengt in kaart welke veranderingen zich hebben voorgedaan in de ziekte- en sterftepatronen gedurende een periode van bijna honderd jaar.

Samen optrekken

Het uitgangspunt van het Netwerk Digitaal Erfgoed is dat de erfgoedsector alleen het maximale uit digitaal erfgoed kan halen als alle partijen hierin samen optrekken. Op die manier kunnen meer mensen op een makkelijkere manier digitaal erfgoed kunnen gebruiken en beleven. SHCL-directeur a.i. Nico Randeraad onderschrijft deze missie. ‘Het SHCL deelt graag zijn digitale collectie met iedere geïnteresseerde burger.  Zo openen we op 12 oktober onze deuren. En kunnen bezoekers een groot aantal recent gedigitaliseerde foto’s uit onze collectie bekijken.’

Directeur a.i. Nico Randeraad ondertekent het manifest. Op 12-10 opent het SHCL de deuren en kunnen bezoekers een grote collectie gedigitaliseerde foto’s bekijken.

Gecategoriseerd in :

Commententaren zijn gesloten.Translate »
Top