beeldband

Regionaal Archief Rivierenland onderschrijft manifest

8 oktober 2019 Gepubliceerd door

Ook Regionaal Archief Rivierenland in Tiel onderschrijft de principes van de Nationale Strategie Digitaal Erfgoed. Onlangs ondertekende directeur Ella Kok-Majewska het manifest voor het optimaal zichtbaar, bruikbaar en houdbaar maken van digitaal erfgoed.

Openbaar toegankelijk

Het Regionaal Archief Rivierenland is een openbaar toegankelijk historisch informatie- en documentatiecentrum (RAR). Het RAR verzamelt en beheert archieven voor acht gemeenten in het westelijk Gelders rivierengebied. De archieven zijn afkomstig van gemeentelijke overheden, waterschappen en particulieren. Behalve archieven beheert de dienst ook ondersteunende collecties over de lokale en regionale geschiedenis. Hierbij kun je denken aan prentenverzamelingen, kaarten, tekeningen, film- en geluidsopnames.

Samenwerking

Directeur Ella Kok-Majewska gelooft er, net als de andere tekenaars van het manifest in dat samenwerking tussen erfgoedinstellingen belangrijk is. ‘We bewaren niet om te bewaren, maar om te gebruiken. En zowel bewaren als gebruiken, kunnen we beter vormgeven in samenwerking, dan ieder voor zich. Denkend vanuit de gebruiker, delen we graag onze bronnen en leggen verbindingen.’

Medewerkers van Regionaal Archief Rivierenland vieren het ondertekenen van het manifest.

Onderdeel zijn van het Netwerk Digitaal Erfgoed betekent werken volgens bepaalde principes en een verschuiving van ‘instellingsdenken’ naar ‘netwerkdenken’. Een groeiend aantal organisaties uit de erfgoedsector staat achter deze werkwijze.

Wil jouw organisatie zich ook hierbij aansluiten? Of wil je het volledige overzicht van ondertekenaars zien? Ga dan naar de Manifestpagina of neem contact met ons op via info@netwerkdigitaalerfgoed.nl.

 

Gecategoriseerd in :

Commententaren zijn gesloten.Translate »
Top