beeldband

Overheid nog lang niet digitaal duurzaam

16 april 2008 Gepubliceerd door

De Raad voor Cultuur en de Raad voor het openbaar bestuur hebben forse kritiek op de manier waarop de overheid omgaat met (digitale) informatie. In het advies Informatie: grondstof met toekomstwaarde schrijven de raden aan minister Plasterk van OCW: ‘Het is merkwaardig dat de overheid als “informatieverwerkende industrie” zo weinig structurele aandacht en middelen overheeft voor haar informatiehuishouding. Informatie is immers een kapitaalgoed bij uitstek van de overheid’.

Maar binnen de overheid wordt duurzame opslag van informatie nog te veel gezien als een secundaire bezigheid met het oog op het veiligstellen van ‘archieven als erfgoed’. Dit is een oud probleem dat verregaand versterkt wordt door de voortschrijdende digitalisering. Daarom moet er op de ambtelijke werkvloer een cultuuromslag komen. ‘De democratische rechtsstaat veronderstelt kwaliteitseisen als authenticiteit, betrouwbaarheid en (duurzame) toegankelijkheid van overheidsinformatie.’

De raden benadrukken het belang van een goede selectie en pleiten er ook voor dat informatie- en archiefspecialisten worden betrokken bij alle ICT-projecten. ‘Als informatie voor langdurige of zelfs eeuwige bewaring in aanmerking komt dan stelt dit andere, zwaardere, eisen aan een systeem dan het geval is bij informatie die na een paar jaar al vernietigd moet worden [in verband met privacy-regels].’

Over duurzaamheid en de bekostiging daarvan schrijven de raden: ‘Digitale informatie heeft zorg “van de wieg tot het graf” nodig. Zonder deze zorg, zoals het toegankelijk en leesbaar maken én houden, vervliegt de informatie waar we bij staan. Daarbij wordt verwacht dat de kosten van deze zorg de komende jaren schrikbarend zullen toenemen.’

De raden pleiten o.a. voor aanpassing van de wet- en regelgeving en voor het beleggen van de coördinerende verantwoordelijkheid aan één ministerie. “Binnen dat ministerie zou het onderwerp op hoog niveau belegd moeten worden bij een zogenaamde chief information officer.”

Gecategoriseerd in :

Commententaren zijn gesloten.Translate »
Top