beeldband

Oproep: vul onze enquête over web analytics in

24 november 2020 Gepubliceerd door Laat uw gedicht achter

Hoe vaak wordt digitaal erfgoed bekeken en gebruikt? En zijn tellingen hiervan vergelijkbaar – of vergelijkbaar te maken? Het NDE laat hier momenteel onderzoek naar verrichten. Ben of ken je de websitebeheerder bij jouw erfgoedinstelling? Medewerking gevraagd!

Beeld: pixabay/ craigclark

Hoe zichtbaar is digitaal erfgoed voor potentiële belangstellenden, en hoe vaak wordt het bekeken en (her)gebruikt? Bij subsidiegevers en beleidsmakers, en natuurlijk bij de instellingen zelf, groeit de behoefte aan een betrouwbaar beeld hiervan over de instellingen heen. Welke trends zijn erin waar te nemen? Wat werkt, en wat niet, bij het vergroten van de zichtbaarheid ervan? Hoe verhouden gebruikscijfers binnen en tussen erfgoeddomeinen zich tot elkaar, en waar komen eventuele verschillen vandaan?

Web analytics tools

Om deze vragen te beantwoorden zijn cijfers nodig uit tellingen waarover de instellingen vaak zelf beschikken. Die tellingen worden met diverse web analytics tools verkregen. Veel instellingen gebruiken Google Analytics. Andere hebben gekozen voor bijvoorbeeld een open source tool. Daarnaast worden statistieken voor het gebruik van de eigen sociale mediakanalen verzameld.

Onderzoek

Een eerste stap op weg naar het verzamelen en vergelijkbaar maken van gebruik(er)scijfers is het inventariseren van de tellingen die de instellingen bijhouden. Ook vragen we naar het gebruik ervan als ‘kritieke prestatie-indicatoren’ (kpi’s). Het Netwerk Digitaal Erfgoed laat momenteel onderzoek doen naar de mogelijkheid om deze gegevens vergelijkbaar te maken. 

Om die gegevens te inventariseren hebben we een korte enquête opgesteld, die circa 10 minuten tijd kost. De vragenlijst kun je tot 7 december invullen.

Ben jij zelf de websitebeheerder of online marketeer binnen jouw organisatie, dan willen we je vragen de vragenlijst in te vullen. Ken je degene(n) die binnen jouw eigen of een andere erfgoedorganisatie met web analytics, online marketing of search engine optimisation (seo) bezig zijn, stuur de link naar deze lijst dan door.  Alvast dank!

Categorie :

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *Translate »
Top