beeldband

Onderzoeksdata: wie is verantwoordelijk?

8 februari 2016 Gepubliceerd door

Er bestaat onduidelijkheid over de juridische status van digitale onderzoeksdata en daardoor is het voor de lange termijn niet voldoende duidelijk wie verantwoordelijk is voor het beheer, het behoud en de beschikbaarstelling ervan: dat is de belangrijkste conclusie van het Verkennend Rapport Digitale Archivering Onderzoeksdata dat het Nationaal Archief (NA) en Data Archiving and Networked Services (DANS) samen uitvoerden.

Samenwerking NA en DANS
Het duurzaam toegankelijk maken van digitale onderzoeksdata raakt aan beide organisaties: het Nationaal Archief als bewaarplaats van informatie die onder de Archiefwet valt en DANS als instituut van KNAW en NWO dat digitale onderzoeksgegevens beheert. Het Nationaal Archief en DANS werken samen in de Nationale Coalitie Digitale Duurzaamheid (NCDD) en het Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE). Die samenwerking is de sleutel voor het verbeteren van de huidige situatie,  aldus het rapport dat te downloaden is op de websites van het Nationaal Archief en DANS.

Categorie :

Commententaren zijn gesloten.Translate »
Top