beeldband

Nog 1 week tot hét symposium Publieke Informatie Infrastructuur

22 november 2019 Gepubliceerd door

Wetenschap en erfgoed werken mee aan een gemeenschappelijke publieke digitale informatie infrastructuur. Op vrijdag 29 november, in De Theaterloods, Radio Kootwijk, gaan we met elkaar in gesprek over een visie op publieke informatie infrastructuur en wat de rol van wetenschaps- en erfgoedinstellingen hierin is. En vooral hoe dit op het gebied van beleid, technologie, organisatie en financiering zodanig vorm kan krijgen, dat een publieke infrastructuur toekomstbestendig en duurzaam is.

Je kunt je nog aanmelden!

Initiatief en organisatie is in handen van CLARIAH en Netwerk Digitaal Erfgoed.

Discussie met publiek, sprekers en panel

Drie sprekers leiden de discussiepunten in, op basis van hun eigen insteek en ervaring.  Publiek, sprekers en panel gaan vervolgens onder begeleiding van dagvoorzitter Martijn Kleppe (hoofd onderzoek KB) in gesprek.

Inleiding door ​Sophie Bloemen​ mede oprichter / directeur ​Commons Network

Discussie​: Een publieke informatie infrastructuur gedragen door publieke instellingen is van groot belang voor een goed werkende samenleving.​

It is necessary to create strong public institutions that can compete with commercial platforms when it comes to access toinformation, knowledge, culture. Public institutions should take the lead in ensuring that our values and democracy can flourish in the digital age.Shared Digital Europe – april 2019

Inleiding door ​Niels Baas​ managing director ​NLZIET

Discussie​: Vergaande samenwerking tussen publieke sector, marktpartijen en communities is noodzakelijk voor een maatschappelijk relevante publieke informatie infrastructuur.

Al vóór 2021 moet er één online platform komen waar alle Nederlandse programma’s voor iedereen toegankelijk en betaalbaar te vinden zijn. Overheid, publieke en commerciële zenders moeten hier snel en intensief voor samenwerken.Advies Raad voor Cultuur – september

Inleiding door ​Ingrid Wijk​ directeur​ UB Maastricht​ en ​bestuurslid UKB

Discussie​: Open infrastructuren voor onderwijs, cultuur en wetenschap zijn essentiële bouwstenen voor een duurzame publieke informatie infrastructuur.

A global strategic framework, led by engaged stakeholder communities, supporting open infrastructure, supporting a viable,diverse, efficient, thriving and healthy system that serves as the stable foundation of scholarly communications in the 21st century.Invest in Open Infrastructure – mei 2019

Einddiscussie met panel, sprekers en publiek

Kunnen de programma’s van CLARIAH (onderzoeksinfrastructuren) en NDE (infrastructuur voor digitaal erfgoed)bijdragen aan een beter fundament voor de publieke informatie infrastructuur?

Panel:
Lily Knibbeler  – voorzitter bestuur NDE directeur KB
Sebastiaan Derks – hoofd Data Management Huygens ING en Chief Data Officer CLARIAH
Martijn Kleppe (gespreksleider en dagvoorzitter)  – hoofd Onderzoek KB

Bekijk het hele programma en meld je aan

Categorie :

Commententaren zijn gesloten.Translate »
Top