beeldband

Nieuwe landkaart van digitale duurzaamheidsvoorzieningen

28 mei 2018 Gepubliceerd door Laat uw gedicht achter

In het rapport Digitale archieven in Nederland [PDF] presenteert het Netwerk Digitaal Erfgoed de resultaten van een survey naar het gebruik van digitale archieven in Nederland.  De bevindingen  zijn het resultaat van de survey die in februari 2018 werd uitgevoerd door Joost van der Nat onder 44 erfgoedinstellingen. Met deze survey willen we meer inzicht verkrijgen in het gebruik van digitale archieven in Nederland om de langetermijntoegang tot digitale informatie te waarborgen.

Resultaten

Onder ‘digitaal archief’ verstaan we in deze survey de (technische) voorziening die nodig is voor het langetermijnbeheer van digitale informatie, ongeacht in welke sector (dus niet beperkt tot de archiefsector). De resultaten geven een goed beeld van wie welke systemen gebruikt in Nederland. Een greep uit de resultaten:

  • 27 van de 44 respondenten beschikt over een digitaal archief.
  • De overige 17 respondenten geeft aan op korte termijn plannen te hebben voor de ontwikkeling van een digitaal archief.
  • 40% van de respondenten aan zelf een digitaal archiefvoorziening ontwikkeld te hebben.
  • Instellingen hebben grote behoefte aan het delen van best practices en preservation policies, en daarnaast aan opleiding en training.

Aan de deelnemende instellingen is ook gevraagd welke typen collecties bewaard worden en om welke volumes het gaat. Daarnaast inventariseerden we de wijze van implementatie en de implementatie van de verschillende OAIS-functionaliteiten. Lees het gehele rapport voor alle bevindingen.

Context

De survey is uitgevoerd als onderdeel van het project Gemeenschappelijke voorzieningen, dat wordt uitgevoerd in het werkprogramma Digitaal Erfgoed Houdbaar van het Netwerk Digitaal Erfgoed. Hoewel de survey gericht was aan een geselecteerd aantal instellingen geeft deze, samen met de gegevens uit het ENUMERATE onderzoek in 2017, een goede indruk van het digitale duurzaamheidslandschap in Nederland. Daarnaast biedt de behoefte van de erfgoedinstellingen aan best practices, preservation policies, opleiding en training goede aanknopingspunten om in het Netwerk Digitaal Erfgoed aan tegemoet te komen

Vervolg

Om deze landkaart verder in te kleuren, breiden we de survey verder uit en vragen we meer erfgoedinstellingen om deze in te vullen, te beginnen met de Regionaal Historische Centra. Dit doen we mede met behulp van branche-organisaties. Ook volgen we de survey op met een aantal gerichte interviews.

Meer informatie

Wilt u deelnemen aan de survey en zo meewerken aan een beter nationaal beeld van voorzieningen en wensen voor digitale duurzaamheid? Of heeft u andere vragen? Neem dan contact op met Marcel Ras, programmamanager Digitaal Erfgoed Houdbaar bij het Netwerk Digitaal Erfgoed: marcel.ras@netwerkdigitaalerfgoed.nl, telefoon 06 14 77 76 71.

 

 

 

 

Categorie :

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *Translate »
Top