beeldband

Neem deel aan de Week van het Digitaal Erfgoed

22 februari 2017 Gepubliceerd door

Van 7 tot en met 14 april 2017 organiseert het Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE) voor de tweede keer de Week van het Digitaal Erfgoed. Tijdens deze week vinden er door het hele land uiteenlopende workshops en bijeenkomsten plaats rondom het toegankelijk maken van digitaal erfgoed. We hopen je bij een van de bijeenkomsten te mogen begroeten.

Van immaterieel erfgoed tot de strijd tegen linkrot

Tijdens de Week organiseert het Netwerk Digitaal Erfgoed zestien verdiepende sessies door het hele land. Zo is er op 10 april een workshop over de strijd tegen linkrot in het Gelders Archief. Ben je meer geïnteresseerd in immaterieel erfgoed? Volg dan de workshop The story of our life die het NDE organiseert op 13 april. Tijdens de netwerkbijeenkomst Vraag maar raak: beginnen met duurzame toegankelijkheid (11 april) zetten we het netwerk in om gezamenlijk tot antwoorden te komen op al je vragen rondom digitaal erfgoed. Leer je eigen collectie vindbaar maken in de workshop Werken met de knowledge graph op 12 april. Wil je in contact komen met andere erfgoedprofessionals uit je regio om te praten over samenwerking? Kom dan naar een van de twee Open Erfgoed Koffies in Delft of Assen.  Kijk voor meer informatie en het complete programma op www.weekvanhetdigitaalerfgoed.nl. 

Conferentie 7 april

De conferentie van het Netwerk Digitaal Erfgoed, die plaatsvindt tijdens het Erfgoed Event in de Brabanthallen, is het startschot van de Week. In het plenaire ochtendgedeelte staat de toekomst van het netwerk centraal. Het middagprogramma is vooral praktisch van aard: hoe kun je gebruik maken van de resultaten die zijn opgeleverd door de verschillende samenwerkingsprojecten van de partners in het Netwerk Digitaal Erfgoed? De conferentie is inmiddels volgeboekt.

Inschrijven en programma

De workshops tijdens de Week van het Digitaal Erfgoed zijn allemaal kosteloos bij te wonen en worden georganiseerd in samenwerking met verschillende (erfgoed)organisaties. Het volledige programma is te vinden op de website van de Week van het Digitaal Erfgoed. Hier vind je ook de links naar alle inschrijfformulieren.

Wat is het Netwerk Digitaal Erfgoed?

De Week van het Digitaal Erfgoed is een initiatief van het Netwerk Digitaal Erfgoed: een nationaal domeinoverstijgend samenwerkingsverband dat zich richt op de vergroting van de maatschappelijke waarde van (digitaal) erfgoed, met als uitgangspunt de Nationale Strategie Digitaal Erfgoed. Het NDE stimuleert hergebruik van gedigitaliseerd materiaal en heeft een sterke focus op de gebruiker(s). De Nationale Coalitie Digitale Duurzaamheid is partner in het Netwerk Digitaal Erfgoed en coördineert de uitvoering van het werkpakket Digitaal Erfgoed Houdbaar.

  • Bekijk hier een beknopt overzicht van het programma.
  • Kijk voor een uitgebreide beschrijving van de workshops op de eventwebsite.

Gecategoriseerd in :

Commententaren zijn gesloten.



Translate »
Top