beeldband

Nederlands erfgoed maakt zich klaar voor linked open data

5 september 2018 Gepubliceerd door Laat uw gedicht achter

Het collectiebeheersysteem Adlib, veel gebruikt in de erfgoedsector, zet de eerste stappen om met linked open data te kunnen werken. Alle erfgoedinformatie die op deze manier op het internet gepubliceerd is, is aan elkaar verbonden en daardoor veel makkelijker te vinden voor de gebruiker.

Koploper

Het publiceren van erfgoedinformatie als linked open data (LOD) is een relatief nieuwe methode. Omdat deze manier van werken leidt tot een rijker aanbod en betere vindbaarheid van digitaal erfgoed is het een belangrijk onderdeel van de Nationale Strategie Digitaal Erfgoed. Deze strategie wordt uitgevoerd in het Netwerk Digitaal Erfgoed. Nederland is daarmee het eerste land waarin op basis van een nationale strategie en afspraken wordt gewerkt aan het verbinden van erfgoedinformatie met linked open data.

Samenwerking

Een aantal Adlib-gebruikers (Netwerk Zuiderzeecollectie, Van Gogh Museum, RKD – Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis en het Rijksmuseum) heeft op initiatief van het Amsterdam Museum een kernteam gevormd, om samen met softwareleverancier Axiell deze ontwikkeling in Adlib mogelijk te maken. Het Netwerk Digitaal Erfgoed stelt hiervoor een projectleider beschikbaar. Het kernteam is onderdeel van de gebruikersgroep van Adlib.

Planning

Het project is in de zomer van start gegaan en de daadwerkelijke implementatie wordt in de loop van 2019 verwacht. Het kernteam houdt zich de komende maanden bezig met het opstellen van specificaties voor drie belangrijke componenten van LOD, namelijk:

  • het kunnen vastleggen van persistent identifiers (unieke identificatiecodes voor digitale objecten, die garanderen dat ze toegankelijk blijven)
  • het kunnen vastleggen van URI’s van termen uit terminologiebronnen. Er zijn in de erfgoedsector verschillende terminologiebronnen in gebruik en door een unieke benaming (een URI) te geven aan de termen daarin, kunnen we die onderling verbinden. Zo kunnen voor het eerst erfgoedobjecten aan elkaar gelinkt worden die met verschillende termen zijn beschreven
  • ervoor zorgen dat Adlib alle erfgoedinformatie in een formaat publiceert dat leesbaar is voor andere programma’s, in dit geval het XML/RDF-formaat. Dit maakt het mogelijk dat verschillende erfgoedinstellingen hun linked open data aan elkaar kunnen koppelen

Gaandeweg het project zal blijken of linked open data geïmplementeerd kan worden in Adlib of in de opvolger Axiell Collections.

Meer informatie

Dit project ondersteunt de ambitie van het werkprogramma Digitaal Erfgoed Bruikbaar van het Netwerk Digitaal Erfgoed, waarin gewerkt wordt aan een netwerk van verbonden erfgoedinformatie. Een basale uitleg over linked open data vindt u in de recente blogserie van Jesse de Vos (Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid). Bekijk ook het rapport [PDF] over een praktische use case voor het opzetten van een nationaal gedeeld termennetwerk (Netwerk Digitaal Erfgoed, 2017).

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met Wilbert Helmus, domeinmanager Digitaal Erfgoed Bruikbaar, via wilbert.helmus@netwerkdigitaalerfgoed.nl of 06 50 49 95 53.

Categorie :

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *Translate »
Top