beeldband

NDE betrekt leveranciers erfgoedsoftware bij het netwerk

21 december 2015 Gepubliceerd door

Op 16 december spraken 12 leveranciers van erfgoedsoftware op uitnodiging van het Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE) in Den Haag met elkaar en het NDE over hun gemeenschappelijke bijdrage aan het netwerk. De softwareleveranciers zien kansen voor meer synergie tussen de inhoudelijke kennis van de erfgoedinstellingen en hun eigen specialistische ICT-kennis. Die kansen wil het NDE graag helpen verzilveren.

Thom Hoffman gaf tijdens de bijeenkomst een inspirerende presentatie over zijn project ‘Beeldbank Nederlands-Indië’. In 11 weken tijd realiseerde hij als Cultural Professor van de TU Delft samen met een groep studenten een publieksgerichte en innovatieve website. Afbeeldingen over de geschiedenis van Nederlands-Indië vormen een visuele toegang tot de verschillende perspectieven op die geschiedenis. Deze vernieuwende invulling van het begrip ‘beeldbank’ kon rekenen op grote waardering van de aanwezige leveranciers. Vervolgens vertelde Kees Hendriks van het Zuiderzeemuseum over het gebruik van de Erfgoedthesaurus en de AAT bij de beschrijving van hun collectie. Een goede stap in de richting van linked open data. Lotte Baltussen gaf een toelichting op een project van het werkpakket Digitaal Erfgoed Bruikbaar (een van de drie hoofdonderdelen van de strategie van het NDE) dat bij de Groninger Archieven wordt uitgevoerd. Voor de ontsluiting van hun webarchieven onderzoeken de Groninger Archieven of het mogelijk is om gebruik te maken van bestaande erfgoedthesauri, zoals die van Beeld en Geluid. Gijsbert Kruithof, projectleider van een van de NDE-projecten, besprak met de leveranciers de mogelijkheden voor het gezamenlijk realiseren van Persistent Identifiers; een dienst die ervoor zorgt dat online informatie ook na een verplaatsing bereikbaar blijft, zodat de bezoeker niet op dode links stuit.

Knooppunt brengt vraag en aanbod samen
Het Netwerk Digitaal Erfgoed en CLICKNL deden eerder een voorstel voor de inzet van een ‘innovatiemakelaar’ die leveranciers ondersteunt bij hun onderlinge samenwerking en het vormen van een ‘knooppunt’ in het netwerk. Hiervoor is door het ministerie van Economische Zaken een subsidie beschikbaar gesteld die door eigen bijdragen van de leveranciers aangevuld moet worden. De behoefte aan zo’n makelaar werd door de aanwezige leveranciers onderschreven: het is nuttig om vraag en aanbod beter op elkaar te laten aansluiten.

Leveranciers in het Netwerk Digitaal Erfgoed
Al met al was het een levendige bijeenkomst waarin veel ervaringen en ideeën werden uitgewisseld. De deelnemers hopen dat dit de opmaat vormt naar een NDE-knooppunt van leveranciers, dat kennis bundelt en de erfgoedinstellingen adviseert over innovatie in ICT-projecten. Door slimmer gebruik te maken van bestaande oplossingen hoeft het wiel niet telkens opnieuw te worden uitgevonden.

Meer informatie
Blijf op de hoogte van deze en andere ontwikkelingen via de webpagina van het Netwerk Digitaal Erfgoed. Voor informatie over de projecten die de NCDD-partners uitvoeren in het Netwerk Digitaal Erfgoed kijkt u op de NCDD-projectenpagina. Bent u leverancier van erfgoedsoftware en wilt u ook deelnemen aan de samenwerking? Neem dan contact op met Wilbert Helmus, coördinator Werkpakket Digitaal Erfgoed Bruikbaar, via wilbert.helmus@den.nl.

Categorie :

Commententaren zijn gesloten.Translate »
Top