beeldband

Nationale Verkenning Digitale Duurzaamheid van start

14 januari 2006 Gepubliceerd door

Op 6 januari 2009 is de Nationale Verkenning Digitale Duurzaamheid van start gegaan met een kick-off voor het projectteam. Doel van de verkenning is in kaart te brengen hoe duurzaam digitale gegevens momenteel worden beheerd in de Nederlandse publieke sector.

Bij de elf organisaties die lid zijn van de Nationale Coalitie Digitale Duurzaamheid (NCDD) bestaat het vermoeden dat nogal wat digitale informatie het risico loopt om verloren te gaan omdat software en hardware snel verouderen en ook de dragers (dvd’s, cd-roms) maar een beperkte levensduur hebben. De Nationale Verkenning Digitale Duurzaamheid, die gefinancierd wordt door het Ministerie van OCW, is bedoeld om te onderzoeken in hoeverre dit vermoeden juist is en, nog belangrijker, om aanbevelingen te doen voor maatregelen die kunnen leiden tot een vermindering van de risico’s. Daarbij wordt vooral gekeken naar beleid, organisatie en financiering. Naar de technische aspecten van duurzame toegang wordt elders onderzoek gedaan.

De resultaten van de Verkenning zullen de basis vormen voor de strategie die de NCDD gaat ontwikkelen om een infrastructuur te bouwen voor duurzame toegang tot digitale informatie in de Nederlandse publieke sector.

Omdat digitale duurzaamheid nog een betrekkelijk nieuw onderwerp is dat nog niet gemakkelijk door middel van peilingen kan worden onderzocht, kiest het projectteam voor een kwalitatieve aanpak: door middel van interviews met gezaghebbende vertegenwoordigers van de sectoren overheid/archieven, cultuur/erfgoed en wetenschap bouwt het team aan een overzicht van de problematiek in de diverse sectoren, dat in een tweede fase getoetst wordt door middel van interviews met individuele organisaties.

Het eindrapport van de Verkenning wordt op 1 juli 2009 aangeboden aan het Ministerie van OCW. Op 18 september 2009 volgt een nationale conferentie over de resultaten van de Verkenning.

Het projectteam bestaat uit: Inge Angevaare (NCDD) en Ingrid Dillo (KB) (projectleiding), Petra Helwig (Nationaal Archief, onderzoeker overheid/archieven), René van Horik (Data Archiving and Networked Services, onderzoeker wetenschap) en Annelies van Nispen (Digitaal Erfgoed Nederland, onderzoeker cultuur/erfgoed).

foto: Het projectteam Verkenning: vanaf linksboven met de klok mee: René van Horik, Annelies van Nispen, Ingrid Dillo, Inge Angevaare, Petra Helwig.

Gecategoriseerd in :

Commententaren zijn gesloten.Translate »
Top