beeldband

Uw mening over ISO 13008

17 mei 2017 Gepubliceerd door

Gebruikt u de ISO-standaard 13008? De ISO-commissie bereidt een herziening voor en is benieuwd naar uw mening over deze standaard voor migratie en conversie.

Meepraten

ISO 13008:2012 is een standaard die begeleiding biedt bij het omzetten van digitale informatieobjecten van het ene naar het andere formaat (conversie) of het overzetten van informatieobjecten naar een andere hard- en/of softwareconfiguratie (migratie). NEN en ISO doen de volgende oproep aan gebruikers van ISO 13008:

“ISO 13008 is nu vijf jaar oud. Dat betekent dat deze standaard een periodieke review in gaat. De review biedt de leden van de verantwoordelijke ISO-commissie de mogelijkheid om aan te geven of de standaard:

– ingetrokken zou moet worden (bijvoorbeeld vanwege veronderstelde irrelevantie);

– aangepast dient te worden (bijvoorbeeld vanwege nieuwe inzichten of eisen); of

– onveranderd kan blijven

De NEN vertegenwoordigt Nederland in de ISO-commissie. Om tot een gedegen oordeel te komen over het al dan niet aanpassen of intrekken van de standaard wil de verantwoordelijke NEN-commissie (38004611) input van gebruikers.

Bij deze dan ook een oproep aan gebruikers van deze standaard om aan te geven wat volgens hen zou moeten gebeuren. Indien het oordeel is dat de standaard ingetrokken dan wel aangepast dient te worden, is een (korte) onderbouwing benodigd.

Reageren kan tot 1 augustus a.s. De verzamelde input wordt geïnventariseerd en meegenomen in het oordeel van de NEN commissie richting de ISO.”

Reageren kan door een e-mail te sturen naar wout.van.der.reijden@nationaalarchief.nl.

Gecategoriseerd in :

Commententaren zijn gesloten.Translate »
Top