beeldband

Meeste musea hebben geen digitale duurzaamheidsstrategie

16 mei 2008 Gepubliceerd door

In het eergisteren verschenen onderzoeksrapport ICT-gebruik in musea concluderen de Museumvereniging en Digitaal Erfgoed Nederland (DEN) dat 79% van de musea die de enquete invulden geen “duurzaamheidsstrategie heeft ontwikkeld ten aanzien van digitaal materiaal”. Ten opzichte van de eerdere peiling in 2002 is in dit cijfer niet verbeterd. Desondanks “lijkt de kennis op het gebied van duurzaam digitaal beheer toegenomen,” zo vermoeden de opstellers van het rapport. “Musea kunnen aangeven welke (in meerdere of mindere mate) duurzame opslagformats zij kiezen voor opslag van verschillende soorten digitale data. De kennis is echter broos, want het is niet beleidsmatig bepaald en keuzes zijn niet vastgelegd of gedocumenteerd. Bovendien lijken musea zich er niet van bewust dat duurzaamheid niet alleen bestaat uit het kiezen van duurzame bestandsformaten, maar dat je ook ten aanzien van je hardware, dragers en ICT-infrastructuur duurzaamheidsstrategieën dient te ontwikken. Veel musea slaan digitaal beeld op cd-roms op, terwijl bekend is dat cd-roms beperkt houdbaar zijn en wellicht worden er over vijf jaar al geen computers meer verkocht met cd-romspelers.” (p. 20)

Het rapport pleit voor “trainingen en actieve propaganda van kennis vanuit grote instellingen en ondersteunende organisaties” – waaronder de NCDD.

De enquête werd toegestuurd aan alle museumleden van de Museumvereniging (390); de respons was een respectabele 36%.

Gecategoriseerd in :

Commententaren zijn gesloten.Translate »
Top