beeldband

LIMA onderzoekt duurzame toegang tot cd-romkunst

2 november 2016 Gepubliceerd door Laat uw gedicht achter

Het rapport ‘CD-ROM archiving: Archiving and distribution of CD-ROM artworks, a study of the Emulation as a Service (EaaS) tool and other proposals’ (PDF) is nu online beschikbaar. LIMA voerde het onderzoek uit met steun van het Netwerk Digitaal Erfgoed.

Duurzame toegang tot kunstwerken op cd-rom

In de jaren 1990 werden er veel digitale kunstwerken speciaal voor cd-rom gemaakt. Het behoud van dit specifieke type kunstwerk staat echter onder druk. Niet alleen worden computers met cd-romspelers steeds schaarser, ook zijn de gebruikte besturingssystemen gedateerd geraakt en de bestanden vaak onleesbaar geworden. LIMA, het internationale platform voor duurzame toegang tot mediakunst, voerde daarom in samenwerking met het Netwerk Digitaal Erfgoed en de Nationale Coalitie Digitale Duurzaamheid een studie uit naar het behouden en blijvend toegankelijk maken van dit digitale cultureel erfgoed. Onderzoekers Nina van Doren en Alexandre Michaan concentreerden zich daarbij op emulatie: een methode waarbij de originele computerfuncties worden nagebootst.

Cd-romkunstwerk 'The Second'

Cd-romkunstwerk ‘The Second’. Vergelijkingstest van de geëmuleerde versie en de versie op de oorspronkelijke apparatuur.

Evaluatie van emulatietool EaaS

Van Doren en Michaan onderzochten een archiveringsstrategie gebaseerd op de evaluatie van EaaS, een emulatietool en –dienst die door de Universiteit van Freiburg is ontwikkeld. Aan de hand van tests hebben ze een nieuwe methodologie ontwikkeld voor het beheren en toegankelijk houden van cd-romkunstwerken door middel van emulatie. Het in het onderzoeksrapport beschreven stappenplan is te gebruiken door andere onderzoekers en experts. Voor het onderzoek dienden drie cd-romkunstwerken van LIMA’s collectie als uitgangspunt. Deze, en de overige achttien cd-romkunstwerken uit de collectie, zullen middels de ontwikkelde methode voor de toekomst worden veiliggesteld. Bekijk het onderzoeksrapport (PDF).

Netwerk Digitaal Erfgoed

Het onderzoek van LIMA maakt deel uit van het werkpakket Digitaal Erfgoed Houdbaar: een serie projecten en case studies die er samen aan bijdragen dat digitale informatie in Nederland ook in de toekomst toegankelijk blijft. Het werkpakket maakt deel uit van de Nationale Strategie Digitaal Erfgoed, die door het Netwerk Digitaal Erfgoed is opgesteld. De Nationale Coalitie Digitale Duurzaamheid is de uitvoerder van dit werkpakket. Samen met andere case studies draagt dit onderzoek bij aan een groeiende kennis over en afstemming bij collectievorming in het Netwerk Digitaal Erfgoed.

Meer informatie

Voor specifieke vragen over het onderzoek kunt u contact opnemen met de onderzoekers Nina van Doren en Alexandre Michaan. Voor algemene vragen over LIMA kunt u mailen naar info@li-ma.nl. Tot slot kunt u met vragen over de NCDD of het werkpakket Digitaal Erfgoed Houdbaar terecht bij de NCDD.

Gecategoriseerd in :

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *Translate »
Top