beeldband

Inzicht in de kosten van duurzame toegang: helpt u mee?

19 februari 2016 Gepubliceerd door

Voor collectiebeherende instellingen is het vaak niet duidelijk wat de kosten zijn en worden van het duurzaam toegankelijk houden van digitaal materiaal. De Nationale Coalitie Digitale Duurzaamheid is nu een project gestart om meer duidelijkheid in te brengen en roept alle instellingen op om hieraan een bijdrage te leveren. U bent van harte welkom bij de startbijeenkomst bij de Koninklijke Bibliotheek op 2 maart.

Grip op de kosten
Het doel van het project ‘Inzicht in de kosten van duurzame toegang’ is om met behulp van de financiële gegevens van zoveel mogelijk Nederlandse collectiebeherende instellingen een benchmark op te stellen. Instellingen, beleidsmakers en financiers kunnen met dit overzicht beter onderbouwde keuzes maken over investeringen in duurzame toegang. Zo kunnen we met elkaar beter sturen op de incidentele en structurele kosten van duurzame toegang en krijgen we meer inzicht in de opbouw van die kosten. Dit geeft ook meer grip op de uitgaven op de lange termijn. Een beter inzicht in de kosten betekent een beter uitzicht voor de duurzame toegankelijkheid van onze collecties.

Sluit aan op 2 maart
Om meer grip te krijgen op de kosten is het essentieel dat zoveel mogelijk instellingen bereid zijn informatie aan te leveren en kennis te delen. Daarmee valt of staat het succes van dit project. Tijdens de startbijeenkomst op 2 maart vertellen de onderzoekers van BMC Advies, de uitvoerders van het project, meer over het doel en de aanpak van het project en over wat we van u verwachten. U kunt hier al uw vragen stellen. De bijeenkomst duurt van 10.00u tot 12.00u bij de KB in Den Haag. Wilt u deelnemen, of heeft nog vragen? Neem dan contact op met Marcel Ras, programmamanager NCDD, via marcel.ras@www.netwerkdigitaalerfgoed.nl. We zien uw aanmelding graag tegemoet!

Netwerk Digitaal Erfgoed
Het project ‘Inzicht in de kosten van duurzame toegang’ wordt gecoördineerd door de Nationale Coalitie Digitale Duurzaamheid. Het project maakt deel uit van het Netwerk Digitaal Erfgoed, een groot nationaal samenwerkingsverband waarin projecten worden uitgevoerd voor betere zichtbaarheid, bruikbaarheid en houdbaarheid van het nationale digitaal erfgoed. Lees meer over de projecten van de NCDD in het Netwerk Digitaal Erfgoed.

Gecategoriseerd in :

Commententaren zijn gesloten.Translate »
Top