beeldband

Initiatief voor oprichting NCDD

25 juni 2007 Gepubliceerd door

Op 21 mei 2007 is door een groep initiatiefnemers besloten tot de oprichting van de Nationale Coalitie Digitale Duurzaamheid (NCDD). De NCDD wil in Nederland een stabiele organisatorische en technische infrastructuur realiseren die de duurzame toegankelijkheid van digitale informatie garandeert.

In de komende tien jaar zal de Nederlandse kenniseconomie volledig digitaal worden. Overheid, bedrijfsleven, wetenschap en samenleving zullen afhankelijk zijn van digitale informatie. Nu al produceren universiteiten, onderzoeksinstellingen, wetenschappelijke uitgevers, bedrijven en overheidsinstanties jaarlijks enorme hoeveelheden data in digitale vorm. Snelle en efficiënte toegang tot deze digitale informatie is een belangrijke voorwaarde voor een concurrerende kenniseconomie.

Maar digitale informatie herbergt tegelijkertijd een groot risico als gevolg van een aantal onopgeloste uitdagingen. Eén daarvan betreft de digitale duurzaamheid. Digitale gegevens zijn erg vergankelijk. De levensduur wordt bepaald door de houdbaarheid van de drager en de benodigde software en hardware, die de opgeslagen informatie voor de gebruiker toegankelijk maken. De houdbaarheid van deze dragers en intermediairs is zeer beperkt. Digitale duurzaamheid is één van de grote uitdagingen die producenten en gebruikers van informatie in een digitale samenleving gezamenlijk moeten oppakken. De Koninklijke Bibliotheek (KB) en Data Archiving and Networked Services (DANS) hebben daarom het initiatief genomen tot de oprichting van een nationale coalitie. Ook de nationale onderzoekorganisaties NWO en KNAW, SURF, het CBS, Beeld en Geluid en het Nationaal Archief maken deel uit van de coalitie, die in de komende periode verder zal worden uitgebreid. Het bureau van de NCDD zal worden ondergebracht bij de KB.

De NCDD wil ervoor gaan zorgen dat Nederland over vijf jaar beschikt over een stabiele organisatorische en technische infrastructuur die de duurzame toegankelijkheid van digitale informatie garandeert. Verder zullen de partijen in de coalitie hun kennis bundelen en internationale samenwerking bevorderen. De NCDD zal ondersteuning bieden aan een breed scala aan wetenschappelijke en culturele instellingen, overheidsorganisaties en bedrijven die worden geconfronteerd met aspecten van digitale duurzaamheid.

De coalitie is verzekerd van een goede start. Het Ministerie van OCW stelt middelen beschikbaar voor een nationale verkenning digitale duurzaamheid. Deze verkenning zal antwoord moeten geven op de vraag wie wat bewaart bij overheid, bedrijfsleven, wetenschap en cultuur. En wie welke verantwoordelijkheid neemt. Want een belangrijke vraag is niet alleen hoe data worden opgeslagen maar vooral hoe ze voor de toekomst beschikbaar worden gehouden en wie daarvoor zorgt.

Gecategoriseerd in :

Commententaren zijn gesloten.Translate »
Top