beeldband

Het Dynamisch Archief ondertekent manifest

26 september 2019 Gepubliceerd door

Ook het Dynamisch Archief schaart zich achter de principes van de Nationale Strategie Digitaal
Erfgoed. Onlangs ondertekende Floris Guntenaar, lid van de Raad van Advies van het Dynamisch
Archief, het manifest voor het optimaal zichtbaar, bruikbaar en houdbaar maken van digitaal
erfgoed.

Dynamische beeldbank

Het Dynamisch Archief is niet alleen een plek waar ontwerpers, beeldend kunstenaars en musici
hun materiaal kunnen archiveren, maar het is ook een dynamische beeldbank. Een beeldbank die de ontwikkelingen op het gebied van theatervormgeving in kaart brengt en ontsluit voor collega’s, onderzoekers en geïnteresseerden.

‘Waarom wij het manifest hebben ondertekend? Het credo van het Netwerk Digitaal Erfgoed is
‘open, verbonden en innovatief’. Dat sluit uitstekend aan bij de verdere ontwikkeling van het
Dynamisch Archief’, vertelde Floris Guntenaar toen hij het manifest namens het Dynamisch Archief ondertekende.

Medewerkers van het Dynamisch Archief ontvingen een taart om de ondertekening van het manifest te vieren.

Het manifest

Het Netwerk Digitaal Erfgoed is een samenwerkingsverband van uiteenlopende partijen in de
Nederlandse erfgoedsector. We geloven dat de erfgoedsector alleen het maximale uit digitaal
erfgoed kan halen als alle partijen hierin samen optrekken.

Staat jouw organisatie ook achter de uitgangspunten van het Netwerk Digitaal Erfgoed en de
Nationale Strategie Digitaal Erfgoed? Onderteken dan het manifest en sluit je aan bij het groeiende netwerk van organisaties.

Categorie :

Commententaren zijn gesloten.Translate »
Top