beeldband

Doe mee! Digitale denktanksessies ‘Klantinzicht’

18 maart 2020 Gepubliceerd door

Ben jij betrokken bij de ontwikkeling van digitale diensten op het gebied van erfgoed bij jouw instelling? En wil je meedenken over hoe we nog meer kennis krijgen over wat de klant wil? Dan nodigen we je van harte uit voor een digitale denktanksessie ‘Klantinzicht’ van het Netwerk Digitaal Erfgoed.

Denk mee met de vervolgstappen Klantinzicht

In het project Klantinzicht (onderdeel van het werkprogramma Digitaal Erfgoed Zichtbaar) willen we beter inzicht krijgen in het gedrag, de wensen en de eisen van (potentiële) gebruikers van digitaal erfgoed. Met die kennis kunnen erfgoedinstellingen hun digitale gebruikers beter bedienen. Inmiddels zijn de resultaten van twee onderzoeken bekend: over het gedrag van gebruikers van digitaal erfgoed (Gedragsprofielen Digitaal Erfgoed) en over de klantreizen naar digitaal erfgoed. Wat zouden de volgende stappen moeten zijn? In een aantal digitale groepsdiscussies willen we de wensen en behoeften van zoveel mogelijk erfgoedinstellingen in kaart brengen.

Data

Als je wilt meedenken over het onderzoeksprogramma schrijf je dan in voor één van de volgende digitale sessies:

Tijdens de sessies

Tijdens de sessie willen we op de basis van de eerdere onderzoeksresultaten de volgende te nemen stappen in het vervolg van het project Klantinzicht verkennen langs drie lijnen:

  • Verbreden & verdiepen onderzoeksresultaten: we weten inmiddels al heel wat over gedrag en klantreizen, maar er blijven zeker nog vragen over. Bijvoorbeeld: ‘Welke factoren spelen een rol bij de overgang van passief gebruik naar actief gebruik van digitaal erfgoed?’ of ‘Hoe worden erfgoedobjecten en erfgoedinformatie op open kanalen zoals Wikimedia/Wikipedia en social media (zoals Instagram of Pinterest) gebruikt?’
  • Toepassingen van de onderzoeksresultaten: hoe kunnen erfgoedinstellingen de huidige resultaten toepassen? Is het nuttig voor erfgoedinstellingen om generieke functionele specificaties voor interfaces bij de diverse Gedragsprofielen Digitaal Erfgoed te ontwikkelen? Zijn guidelines voor opzet en inrichting van erfgoedportals zinvol? En hoe kunnen multi-site/multi-track klantreizen gefaciliteerd worden?
  • Identificeren van Best Practices: er blijkt veel behoefte aan kennisuitwisseling tussen erfgoedinstellingen m.b.t. zichtbaarheid en beschikbaarstelling. Hoe kunnen we Best Practices op verschillende onderwerpen identificeren zodat we ervan kunnen leren? Denk bijvoorbeeld aan Best Practices om je erfgoedsite zichtbaar te maken, of het gebruik ervan te stimuleren. Maar ook hoe je optimaal erfgoedmaterialen beschikbaar kan stellen via Wikimedia/Wikipedia of social media platforms.

Meer informatie

We hopen op 6-10 deelnemers per denktanksessie. Deelnemers ontvangen voorafgaand aan de sessie een overzicht van alle onderzoeksresultaten tot dusver, die ook nog eens kort aan de start van de sessie gepresenteerd zullen worden.

We organiseren de digitale discussie via Google Hangouts Meeting, Zoom of Teams – daarover krijg je natuurlijk van tevoren bericht. Heb je nog vragen? Neem dan contact op met projectleider Maurits van der Graaf via maurits.van.der.graaf@netwerkdigitaalerfgoed.nl.

Categorie :

Commententaren zijn gesloten.Translate »
Top