beeldband

Digital Preservation Award voor NCDD-onderzoek en De Digitale Stad

1 december 2016 Gepubliceerd door Laat uw gedicht achter

Gisteravond vielen er in Londen twee Nederlandse projecten rondom digitale duurzaamheid in de prijzen: het NCDD-onderzoek ‘Samen bouwen aan een netwerk van landelijke voorzieningen’ en het webarcheologieproject ‘Reconstructie van De Digitale Stad’ van het Amsterdam Museum, de Waag Society, UvA en Beeld en Geluid werden beide bekroond met een felbegeerde internationale Digital Preservation Award.

Dit is een grote blijk van waardering voor het werk dat in Nederland gedaan wordt op het gebied van duurzame toegang tot digitale informatie in diverse (samenwerkende) domeinen.

img_0609

De felbegeerde Digital Preservation Awards

Prijs voor Research and Innovation

De Awards werden uitgereikt in zes categorieën. In de categorie ‘Research and Innovation’ (Onderzoek en Innovatie) verkoos de internationale jury het onderzoek ‘Samen bouwen aan een netwerk van landelijke voorzieningen’ (PDF) van de Nationale Coalitie Digitale Duurzaamheid tot favoriet. Het onderzoek stelt dat samenwerking tussen instellingen en (waar mogelijk) het delen van voorzieningen de aangewezen manier is om de duurzame toegang tot Nederlandse digitale collecties op een effectieve en efficiënte manier te organiseren, en schetst een toekomstscenario daarvoor. Onderzoeker Joost van der Nat voerde het onderzoek uit, in opdracht van de NCDD en met financiering van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De Award werd gesponsord door het Software Sustainability Institute.

Het model dat in het onderzoek is ontwikkeld, wordt momenteel nader uitgewerkt in het project ‘Gedistribueerde voorzieningen’, onderdeel van het werkpakket Digitaal Erfgoed Houdbaar van het Netwerk Digitaal Erfgoed. De twee andere finalisten waren het internationale 4C-project en de universiteiten van York en Hull met hun project ‘Filling the Digital Preservation Gap’.

digital-preservation-award-voor-ncdd-onderzoek

NCDD-onderzoeker Joost van der Nat ontvangt Digital Preservation Award. Credits: DPC

Prijs voor Safeguarding the Digital Legacy

Het webarcheologieproject ‘Reconstructie van De Digitale Stad‘ ging er vandoor met de Digital Preservation Award op het gebied van ‘Safeguarding the Digital Legacy’, oftewel het veiligstellen van ons (bedreigde) digitale erfgoed. Met dit project willen het Amsterdam Museum (onder leiding van webarcheologe Tjarda de Haan), de Waag Society, Universiteit van Amsterdam en NCDD-partner Beeld en Geluid de eerste virtuele gemeenschap van Nederland reconstrueren en veiligstellen voor de toekomst. Naast het duurzaam behouden van een belangrijk stuk internethistorie trekt het team door middel van een handboek lessen voor net-archeologie in het algemeen.

Aan de duurzame bewaring van De Digitale Stad (DDS) wordt gewerkt in de case study ‘Aansluiting van DDS op het Netwerk Digitaal Erfgoed’ binnen het werkpakket Digitaal Erfgoed Houdbaar van het Netwerk Digitaal Erfgoed. De andere kanshebbers waren ‘Preserving Ireland’s Social and Cultural Record’ (DRI) en ‘Preserving Suffolk’s Digital Assets (Suffolk Record Office).

De Digitale Stad ontvangt een Digital Preservation Award. Credits: DPC

Digital Preservation Awards

De prestigieuze internationale Digital Preservation Awards zijn een initiatief van de Britse Digital Preservation Coalition. Ze worden elke twee jaar uitgereikt aan mensen of organisaties die op een significante en innovatieve manier hebben bijgedragen aan het veiligstellen en toegankelijk houden van ons wereldwijde digitale erfgoed. De winnaars van deze editie werden op 30 november bekendgemaakt tijdens de prijsuitreiking in de Wellcome Hall in Londen. Bekijk het overzicht op de DPC-site van alle winnaars (plus video’s) en finalisten. De NCDD sponsorde de prijs in de categorie Teaching and Communications en was tevens in de jury vertegenwoordigd.

Naast de twee genoemde projecten was ook de introductiecursus ‘Essentials 4 Data Support’ van Research Data Netherlands door de jury als finalist geselecteerd voor de categorie Teaching and Communications (Onderwijs en Communicatie). Deze cursus richt zich op diegenen die onderzoekers ondersteunen bij het opslaan, beheren, archiveren en delen van hun onderzoeksdata.

dpa2016_6

Alle winnaars, juryleden en de organisatie verzameld. Credits: DPC

Webinarserie finalisten

Gezien de belangstelling voor genomineerde projecten organiseren DPC en NCDD een serie van webinars, waarin de finalisten uitgebreid over hun project en de geleerde lessen vertellen. Deelname is kosteloos na aanmelding. De serie start in januari.

Over de Nationale Coalitie Digitale Duurzaamheid

De Nationale Coalitie Digitale Duurzaamheid (NCDD) is in 2008 opgericht door een groep organisaties uit de publieke sector (het Nationaal Archief, de Koninklijke Bibliotheek, het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, Data Archiving and Networked Services en de Culturele Coalitie Digitale Duurzaamheid) die de zorg voor verzamelingen van digitale data tot hun kerntaak rekenen. Het doel van de Coalitie is gezamenlijk en domeinoverstijgend een organisatorische en technische infrastructuur tot stand te brengen die waarborgt dat digitale bestanden ook op de lange termijn bruikbaar blijven. De NCDD is tevens uitvoerder van het cluster van projecten in het werkpakket Digitaal Erfgoed Houdbaar, dat onderdeel uitmaakt van de nationale Strategie Digitaal Erfgoed van het Netwerk Digitaal Erfgoed.

Categorie :

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *Translate »
Top