beeldband

Digital humanities en duurzame toegang in het KB Lab

17 mei 2017 Gepubliceerd door Laat uw gedicht achter

Op 11 april heeft de Koninklijke Bibliotheek de nieuwe website gelanceerd van het KB Lab, de portal voor digitalhumanities-onderzoek bij de KB. In het KB Lab ontmoeten digital humanities (digitale geesteswetenschappen) en duurzame toegang elkaar en staat samenwerking centraal.

Raakvlakken

Duurzame toegang en digital humanities, wat hebben die met elkaar te maken? Beide werken met digitaal materiaal, data, tools en code. Maar waar de digitale geesteswetenschappen zich vooral bezig houden met het gebruik hiervan voor huidig onderzoek, is duurzame toegang belast met de vraag hoe dit niet alleen nu, maar ook in de toekomst nog toegankelijk te houden, om de wetenschappelijke resultaten te toetsen en om nieuw onderzoek te kunnen doen met bestaande tools.

Samenwerking onderzoek en duurzame toegang

Het KB Lab werkt samen met onderzoekers op het gebied van Digital Humanities, in verschillende verbanden. Zo nodigt de KB nodigt jaarlijks twee researchers-in-residence uit, die bijvoorbeeld onderzoek doen naar het gebruik van beeldherkenning bij historisch onderzoek in de gedigitaliseerde kranten of het automatisch herkennen van journalistiek genre in krantenartikelen. Ook de KB-deelname aan de geesteswetenschappelijke onderzoeksinfrastructuur CLARIAH leidt tot onderzoekers die gebruik kunnen maken van het KB Lab. De tools die in dit soort onderzoeken gemaakt worden voor bijvoorbeeld visualisatie en tekstanalyse zijn vaak een waardevolle aanvulling op bestaande tools. Daarnaast werkt het KB Lab ook aan nieuwe datasets die afgeleid zijn van de Delpher- en KB-collectie. Deze sets hebben een bewerking ondergaan om ze geschikt te maken voor bepaalde onderzoeken, zoals de KBK1-M set. Maar hoe duurzaam willen we deze collecties en tools houden en voor wie?

Het KB Lab gaat dan ook samenwerken met de experts in de KB op het gebied van digitale duurzaamheid om deze zaken verder uit te diepen. Deze samenwerking past in een trend: steeds vaker realiseren onderzoekers zich dat digitale resultaten afhankelijk zijn van software en bestuurssystemen. Het is daarom niet voldoende ze als geïsoleerde producten op te slaan. Het Landelijke Coördinatiepunt Research Data Management benadert deze problematiek vanuit de onderzoeker en de universitaire repositories, maar de KB ontwikkelt hierover ook zelf een visie, die mede via de NCDD en het Netwerk Digitaal Erfgoed zal worden verspreid.

Meer informatie

Neem een kijkje in het KB Lab via lab.kb.nl. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het team van KB Lab.
De Koninklijke Bibliotheek is partner in de Nationale Coalitie Digitale Duurzaamheid en het Netwerk Digitaal Erfgoed.

Gecategoriseerd in :

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *Translate »
Top