beeldband

Basiseisen voor certificering digitale archieven nu in het Nederlands

21 maart 2017 Gepubliceerd door

De basiseisen voor digitale archieven van de werkgroep Data Seal of Approval / ICSU World Data System vormen voor veel collectiebeherende instellingen een belangrijke houvast bij het professionaliseren van hun bedrijfsvoering. Nu deze Engelstalige basiseisen in het Nederlands zijn vertaald, wordt het voor instellingen gemakkelijker om een dergelijk certificeringstraject te starten.

Certificeren van digitale archieven

Archieven, musea, onderzoeksinstellingen en bibliotheken beheren in toenemende mate digitale producten van onze samenleving in hun digitale archieven. Alle betrokken stakeholders moeten ervan uit kunnen gaan dat zij de beheerders van digitale collecties met vertrouwen tegemoet kunnen treden. Digitale erfgoedcollecties moeten duurzaam zijn veiliggesteld en toegankelijk worden gehouden. Om dat vertrouwen meetbaar en beter inzichtelijk te maken, zijn er een aantal certificeringsinstrumenten ontwikkeld. Een certificeringstraject leidt bij goed gevolg tot een kwaliteitskeurmerk en is afgezien daarvan ook een beproefd middel om processen en kwaliteit in de eigen organisatie te evalueren.

Nederlandse versie van richtlijnen

Er zijn verschillende niveaus van certificering, die oplopen in complexiteit. De basisvorm van certificering maakt gebruik van de zestien richtlijnen van de ‘Core Trustworthy Data Repository Requirements’. Deze richtlijnen zijn een samenvoeging van de eisen die gesteld worden door het Data Seal of Approval (DSA) en die van ICSU World Data System (ICSU-WDS).

In samenwerking met beide organisaties biedt de projectgroep Certificering van het Netwerk Digitaal Erfgoed nu een Nederlandse vertaling aan van de DSA/ICSU-WDS-richtlijnen: “Basiseisen voor betrouwbare archieven” (PDF). Hiermee hoopt zij Nederlandstalige organisaties tegemoet te treden die zich oriënteren op of starten met een certificeringstraject. Naast deze vertaling ontplooit het project verschillende activiteiten om deze vorm van certificering, die zijn oorsprong vindt in de wetenschappelijke wereld, bekend te maken en te stimuleren bij musea, archieven en bibliotheken.

Meer informatie

Aan de vertaling van de richtlijnen werkten de volgende partijen mee: Data Archivering and Networked Services (projectleider en tevens grondlegger van het DSA), het Nationaal Archief, de Koninklijke Bibliotheek en de Nationale Coalitie Digitale Duurzaamheid (coördinator van het werkpakket Digitaal Erfgoed Houdbaar, waaronder het project Certificering valt).

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marcel Ras, programmamanager Nationale Coalitie Digitale Duurzaamheid en interim projectleider, via marcel.ras@www.netwerkdigitaalerfgoed.nl.

 

Categorie :

Commententaren zijn gesloten.Translate »
Top