beeldband

Audiovisueel erfgoed: ontmoeting van twee werelden

12 april 2008 Gepubliceerd door

De afgelopen dagen werd in Amsterdam het evenement Economies of the Commons gehouden, mede georganiseerd/gesponsord door het Instituut voor Beeld en Geluid en Digitaal Erfgoed Nederland. Het accent lag op de economische kant van het werken met digitaal erfgoed. Hoe financieren we digitalisering en audiovisuele productie in een internetwereld waarin “gratis” voor de gebruiker de norm is geworden. Dit probleem werd vanuit twee heel verschillende werelden bekeken: aan de ene kant de internetpiraat, die het hele internet ziet als een creatief speelveld waar alles kan en mag, en aan de andere kant de wereld van archieven en bibliotheken, die financiering voor digitalisering zoeken bij nationale en Europese overheden, zoals het Europese eContentplus programma.

Met één probleem worstelt iedereen: het traditionele auteursrechtenregime is niet gebouwd voor het internettijdperk, en werpt dan ook veel blokkades op voor brede toegang tot onze cultuurschatten.

Het probleem van digitale duurzaamheid kwam slechts zijdelings ter sprake. Die andere problemen: het vinden van financiering en het verkrijgen van rechten, leken op dit moment een hogere prioriteit te hebben. Projectfinanciering is nog wel te krijgen, zo bleek, maar de langetermijn, structurele financiering die nodig is om digitale “commons” – erfgoedmateriaal dat we aan komende generaties willen doorgeven – langdurig toegankelijk te houden, daar moet nog veel werk voor verzet worden. Niet alleen, maar ook door de NCDD. (IA)
Verslagen van de conferentie

Gecategoriseerd in :

Commententaren zijn gesloten.Translate »
Top