• nl
 • en

Werkgroep Termennetwerk

De werkgroep Termennetwerk bestaat uit gebruikers en aanbieders van terminologiebronnen. Experts van de domeingroep Digitaal Erfgoed Bruikbaar formuleren concrete vragen die de agenda vormen. De Werkgroep richt zich in ieder geval op de behoefte en de procesbeschrijvingen voor het gebruik van gestandaardiseerde terminologiebronnen (en indien van toepassing bronnen zoals Wikidata en DBpedia) tijdens registratie en/of verrijking van objecten in de meest voorkomende (professionele) collectiebeheersystemen, op basis we functionele en technische eisen kunnen formuleren voor de realisering/bouw van het Termennetwerk.

Meer informatie over het Termennetwerk staat op de pagina over het werkprogramma Digitaal Erfgoed Bruikbaar.

Verantwoordelijkheden

 • Use cases opstellen voor het gebruik van terminologiebronnen en het Termennetwerk
 • Mate van compleetheid en samenhang van het Termennetwerk bepalen vanuit ‘discovery-perspectief’
 • Visie uitwerken op het structureel beheer en de doorontwikkeling van het Termennetwerk

Samenstelling

 • Johan Stapel (voorzitter, Koninklijke Bibliotheek)
 • Joop Vanderheide (Rijkdienst voor het Cultureel Erfgoed)
 • Caroline Leistra (Nationaal Archief)
 • Vincent Huis in ‘t Veld (Beeld en Geluid)
 • Reem Weda (Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie)
 • Susan van Gelderen (EYE Filmmuseum)
 • Trineke Kamerling (Rijksmuseum)
 • Marjo Bakker (NIOD)
 • Wilbert Helmus (Netwerk Digitaal Erfgoed)

Meer informatie

Bekijk voor meer informatie het Startdocument [PDF] voor de werkgroep. Contactpersoon van deze werkgroep is Wilbert Helmus, domeinmanager Digitaal Erfgoed Bruikbaar.
Translate »
Top