• nl
afbeelding NCDD

Project Software sustainability

Er is steeds meer behoefte aan ondersteuning bij het beheren van software, met name bij onderzoekers. Een toenemend aantal datasets en digitale objecten verliest namelijk zijn waarde als de programmatuur waarmee de data zijn gemaakt, bewerkt en geanalyseerd niet meer werkt. Om langetermijntoegang tot data mogelijk te maken, is het nodig dat we ook de bijbehorende hardware en software blijvend kunnen gebruiken.

De NCDD-partners willen daarom in dit project in eerste instantie de kennis vergroten van software sustainability. Om dat te bereiken, hebben zij ten eerste de behoeften aan software sustainability-diensten bij instellingen in kaart gebracht en ten tweede beoordeeld in hoeverre bestaande diensten voldoen aan de eisen. Dit legt de basis voor toekomstige stappen op het gebied van het bruikbaar houden van software.

Projectleden

  • Patrick Aerts, Data Archiving and Networked Services (projectleider)
  • SURFsara
  • LIMA
  • e-Science Center
  • Koninklijke Bibliotheek
  • Digitaal Erfgoed Nederland

Projectresultaat

Bekijk de bevindingen en aanbevelingen van dit project in het eindrapport:

Meer informatie

Dit project is afgerond. Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met projectleider Patrick Aerts via patrick.aerts@dans.knaw.nl.
Translate »
Top