• nl
afbeelding NCDD

Project Expertisenetwerk voor digital preservation

Er bestaan in Nederland verschillende kennisbanken, nieuwsbrieven, kenniswijzers, expertisecentra die zich (deels) richten op de verspreiding van kennis over duurzame toegang tot digitale data (‘digital preservation’). Deze zijn domeinspecifiek of mediaspecifiek en vaak gericht op een beperkte doelgroep. Er is echter behoefte aan bredere verspreiding van kennis op het gebied van digitale duurzaamheid, mede omdat de groep van professionals op dit terrein groeit. Daar waar een aantal jaar geleden alle professionals werkzaam op dit terrein in Nederland elkaar kenden, is dit inmiddels allang niet meer het geval. Het is daarom van belang de ontwikkeling en uitwisseling van kennis beter te organiseren en te borgen. Hiervoor is versterking van de huidige structuren nodig.

Expertisenetwerk preservation opzetten

Dit project wil daarom een expertisenetwerk voor preservation (duurzaam beheer van – digitale – informatie) opzetten waar alle professionals terecht kunnen die te maken hebben of krijgen met duurzaam beheer van digitale objecten. Het netwerk deelt kennis, beantwoordt vragen en ontwikkelt en beheert instrumenten, voor alle domeinen.

Het project heeft in kaart gebracht welke experts we hebben in Nederland en op welke terreinen zij gezien kunnen worden als expert. Dit is de aanbodkant van het netwerk. Daarnaast heeft het project in kaart proberen te brengen met welke concrete vragen erfgoedprofessionals zitten, oftewel de vraagkant van het netwerk. Gebleken is dat de kennisvraag in de community daarvoor nog niet duidelijk uitgesproken genoeg is. Het verdere inrichten van het preservation network wordt daarom doorgeschoven naar een latere fase.

Projectleden

  • Margriet van Gorsel, Nationaal Archief (projectleider)
  • Mies Langelaar, Stadsarchief Rotterdam
  • Hanneke van Aalst, Zeeuws Archief
  • Clementine van Stiphout (Archief2020)
  • Pepijn Lucker, Nationaal Archief
  • Eva Baaren, Beeld en Geluid
  • Carolien van Zuilekom, Nationale Coalitie Digitale Duurzaamheid

Meer informatie

Dit project is afgerond. Heeft u vragen? Neem dan contact op met projectleider Margriet van Gorsel via margriet.van.gorsel@nationaalarchief.nl.
Translate »
Top