• nl

Professionele gebruikers

In het werkprogramma Digitaal Erfgoed Zichtbaar wordt onderzoek gedaan naar de behoeften van gebruikers van digitaal erfgoed. Daarbij zijn verschillende doelgroepen onderscheiden, te weten: algemeen publiek, het onderwijs en de professionele gebruikers (in de sectoren wetenschap, creatieve industrie en erfgoed). Aan de hand van beter inzicht in de eisen, wensen en behoeften van de professionele gebruikers kan een activiteitenprogramma worden opgesteld om deze doelgroep beter te kunnen bedienen.

Onderzoeksvragen

Het doel van het onderzoek is om te komen tot:
  • een nadere definitie van deze doelgroep;
  • een beschrijving van het huidige gebruik van digitaal erfgoed;
  • een schets van de lopende ontwikkelingen;
  • een inventarisatie van de eisen en wensen;
  • voorstellen voor (pilot)projecten waarmee het activiteitenprogramma kan worden ingevuld.

Onderzoeksresultaten

In de periode oktober 2019 – januari 2020 is een uitgebreid onderzoek uitgevoerd door BMC en CulturalMotion. De onderzoeksresultaten en aanbevelingen zijn beschreven in het rapport ‘Marktonderzoek gebruikersgroepen Wetenschap, Creatieve bedrijven en Erfgoedsector‘.Translate »
Top