• nl

Klantreizen

Hoe verloopt de klantreis van (potentiële) gebruikers van digitaal erfgoed? Wat is de aanleiding, en welke stappen worden doorlopen? En wat zijn de ervaringen van gebruikers tijdens die klantreis? Deze inzichten zijn van groot belang voor erfgoedinstellingen, ongeacht sector of type collectie. Daarom wordt hier in het Netwerk Digitaal Erfgoed gezamenlijk onderzoek naar gedaan.

Onderzoeksvragen

Het doel van het onderzoek is diepgaand inzicht te krijgen in de verschillende fases van de klantreis van (potentiële) gebruikers. Daarbij worden de volgende fases onderscheiden: Inspiratie, Oriëntatie, Gebruik en Evaluatie. Tevens is het de bedoeling om concrete handvatten te bieden voor de verdere ontwikkeling en optimalisatie van digitale erfgoedvoorzieningen die de doelgroep verleiden tot (hoger) gebruik van digitaal erfgoed.

In het eerste kwartaal van 2020 is door Motivaction een uitgebreid onderzoek naar de klantreizen uitgevoerd door middel van een online onderzoeksmethode (e-Safari), waarbij 26 cultureel geïnteresseerde respondenten hun klantreizen documenteerden. Het onderzoek werd mede begeleid door een klankbordgroep van zo’n 12 medewerkers van musea, erfgoedhuizen en andere erfgoedinstellingen.

Onderzoeksresultaten

Bekijk het volledige onderzoeksrapport Klantreizen Digitaal Erfgoed [PDF]
Maurits van der Graaf heeft een goed leesbare samenvatting van het onderzoek opgesteld: Samenvatting – Klantreizen Digitaal Erfgoed [PDF]Translate »
Top