• nl
  • en

Gedragsprofielen

Hoe gedragen gebruikers zich op digitale erfgoedsites? En hoe zouden ze zich willen gedragen als hiervoor de benodigde functionaliteit beschikbaar zou zijn? Dit soort inzichten zijn van groot belang voor erfgoedinstellingen, ongeacht sector of type collectie. Daarom wordt hier in het Netwerk Digitaal Erfgoed gezamenlijk onderzoek naar gedaan.

Gedrag als basis

Deze onderzoeken hebben geleid tot de ontwikkeling van acht Gedragsprofielen Digitaal Erfgoed. In de online omgeving waar digitaal erfgoed in toenemende mate wordt aangeboden, kiest de gebruiker zelf wat hij of zij wil weten, beleven of ervaren. Het ‘soort’ gedrag (en daarmee samenhangend de behoeften en wensen) dat een individu kan vertonen is afhankelijk van de context van dat moment: hetzelfde individu kan dus op verschillende momenten een andere type gebruiksgedrag vertonen. We gaan daarom uit van een segmentering op basis van gedrag, niet op basis van individu.

Onderzoeksresultaten

Er zijn inmiddels drie studies uitgevoerd naar gedragsprofielen voor digitaal erfgoed: twee ervan werden uitgevoerd door onderzoeksbureau Motivaction en een door Pleiade Management en Consultancy. De resultaten van deze drie onderzoeken zijn gebundeld in een samenvatting:

Ook is het volledige onderzoeksrapport van Pleiade te downloaden:

 
Translate »
Top