• nl
afbeelding NCDD

Case studies Collectievorming

Om tot een betere afstemming te komen en meer inzicht te krijgen in digitale collectievorming, voeren de NCDD-partners een aantal case studies uitgevoerd. Daarbij staat de vorming van digitale collecties centraal, met als hoofdvraag ‘Wie bewaart wat?’. De case studies maken gebruik van en bouwen voort op de workflow die in het NCDD-project Digitale objecten in digitale context is ontwikkeld.
Ze moeten ons helpen om enerzijds taken beter te kunnen verdelen en dubbel werk te vermijden, en anderzijds te voorkomen dat er bepaalde digitale objecten door niemand worden bewaard en dus verloren gaan. Daarbij wordt gekeken naar de periode (met name materiaal uit het begin van het digitale tijdperk is kwetsbaar), domein en materiaaltype. De geselecteerde case studies zijn gevarieerd op het gebied van de complexiteit van collecties, domein en orde van grootte. Zo krijgen we een zo breed mogelijk beeld.

Cd-romarchivering: digitale objecten in digitale context

Deze case study is afgerond. Bekijk het eindrapport:
CD-ROM archiving: Archiving and distribution of CD-ROM artworks, a study of the Emulation as a Service (EaaS) tool and other proposals (PDF).
Netwerk Digitaal Erfgoed, LIMA en NCDD. November 2016.

Aansluiten van de digitale stad (DDS) op het Netwerk Digitaal Erfgoed

Deze case study onder leiding van het Amsterdam Museum is afgerond. Dit najaar wordt verwacht het “Do It Yourself Handboek” voor Webarchivering. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Tjarda de Haan.

Registratie digitale filmobjecten

Deze case study is afgerond.
Bekijk het verslag Registratie van digitale filmobjecten (PDF).
Netwerk Digitaal Erfgoed, EYE Filmmuseum en NCDD. Mei 2017.

Opzetten leeromgeving digitale duurzaamheid

Deze case study onder leiding van Het Nieuwe Instituut is afgerond. De ervaringen zijn meegenomen in de ontwikkeling van de cursus Leren Preserveren in het project Leeromgeving Duurzame Toegang.

Meer informatie

Heeft u vragen? Neem dan contact op met werkpakketcoördinator Marcel Ras via marcel.ras@www.netwerkdigitaalerfgoed.nl.
Translate »
Top