• nl

Webarchivering

Webarchivering in Nederland

Steeds meer archieven, bibliotheken en andere (erfgoed)instellingen houden zich bezig met het archiveren van websites, voor ze veranderen of zelfs helemaal verdwijnen. Een greep uit de activiteiten:

  • De Koninklijke Bibliotheek archiveert websites vanuit de opdracht Nederlandse publicaties te verzamelen.
  • Archipol archiveert al meer dan tien jaar de websites van Nederlandse politieke partijen.
  • Beeld en Geluid focust op websites gericht op het Nederlandse av-domein.
  • De Rijks- en decentrale overheden dragen zorg voor het archiveren van hun websites in het kader van de Archiefwet.

En zo zijn er nog veel meer partijen die vanuit diverse perspectieven delen van het Nederlandse web ‘crawlen’.

Veel instellingen in diverse sectoren hebben behoefte aan landelijke coördinatie op het gebied van webarchivering in Nederland. Hierdoor kunnen zij onderlinge samenwerking aangaan en kan kennis breder worden gedeeld. Het Netwerk Digitaal Erfgoed biedt een plaats voor die samenwerking en coördinatie.

Waarom samenwerken?

In Nederland hebben instellingen met webarchieven nog relatief weinig ervaring met het opnemen van deze relatief nieuwe types collecties in hun systemen. Vaak staat een webarchief zelfs volledig buiten deze systemen, bijvoorbeeld bij de leveranciers die de crawls uitvoeren. Het is dus noodzakelijk dat we generieke workflows en mogelijkheden in kaart brengen voor het selecteren, binnenhalen, opslaan en ontsluiten van webarchieven, zowel voor de archiverende instellingen als hun eindgebruikers.

De aanpak binnen de domeinen en organisaties is vaak verschillend, maar de knelpunten bij het archiveren van het web zijn dat over het algemeen niet. Instellingen lopen tegen dezelfde problemen aan en het ontbreekt nog aan echte samenwerking in Nederland. Afstemming en kennisdeling kunnen er voor zorgen dat struikelblokken makkelijker worden weggewerkt en het proces sneller en soepeler verloopt. We kunnen leren van elkaars ervaring, onze activiteiten coördineren en desgewenst ook taken verdelen.
Lees ook het pleidooi voor samenwerking (PDF) van Marcel Ras (Netwerk Digitaal Erfgoed) en Arnoud Goos (Beeld en Geluid, Netwerk Digitaal Erfgoed) in het Archievenblad van maart 2017.

Expertgroep Webarchivering

Om samenwerking en professionalisering te bevorderen hebben het Netwerk Digitaal Erfgoed en de NCDD eind 2016 de expertgroep Webarchivering in Nederland opgezet.

Webinars web/social media-archivering

In juni 2020 is er een serie van 3 webinars gehouden over web- en social media-archivering. Deelnemers van de webinars kregen onder andere een crash course webarchivering, maakten kennis met tools om sociale media te harvesten en leerden hoe onderzoekers deze archieven kunnen gebruiken.

Bekijk de webinars en download de presentaties

Video’s over webarchivering

In april 2018 publiceerden we twee video’s over webarchivering, gericht op erfgoedinstellingen. Experts van verschillende instellingen werkten aan de video’s mee en de projectleiding was in handen van Beeld en Geluid.

In de video Webarchivering – De vluchtigheid voorbij leggen we uit wat webarchivering is en welke redenen instellingen kunnen hebben voor het bewaren van online content. Het verhaal wordt geïllustreerd door bijdrages van experts van het Nationaal Archief, het Stadsarchief Rotterdam, de Radboud Universiteit en de Koninklijke Bibliotheek.

Screenshot uit de video Webarchivering - De vluchtigheid voorbij

 

In de vervolgvideo Webarchivering – Samen kunnen we meer zie je hoe je kunt starten met webarchivering en wat je daarvoor nodig hebt. De Koninklijke Bibliotheek, Beeld en Geluid en het Stadsarchief vertellen over de keuzes die zij hebben gemaakt. Belangrijk is ook de kennis en ervaring die je kunt opdoen via collega-instellingen in het Netwerk Digitaal Erfgoed. Zo zijn er stappenplannen beschikbaar en wordt er gewerkt aan een Nationaal Register Webarchieven.

Screenshot uit de video Webarchivering - Samen kunnen we meer

Kennisplatform Webarchivering

De expertgroep ‘Webarchivering in Nederland’ heeft begin 2017 een kennisplatform Webarchivering ingericht, met als doel de samenwerking tussen mensen en organisaties te bevorderen en daarnaast kennis over het archiveren van websites en sociale media te ontwikkelen en uit te wisselen. Het kennisplatform Webarchivering is onderdeel van Informatie 2020, een verzamelplek voor interessegroepen rondom de duurzame toegankelijkheid van digitale informatie. Informatie 2020 maakt gebruik van het Pleio-platform. Om lid te worden van het kennisplatform Webarchivering maak je eerst een account aan bij Pleio. Vervolgens ga je naar het kennisplatform Webarchivering (helemaal onderaan) en klik je op ‘lid worden’.

Meer informatie

  • In 2018 werken we verder aan de samenwerking en afstemming tussen instellingen in het project Coördinatie webarchivering.
  • Wil je meer informatie over de Nederlandse samenwerking bij webarchivering? Neem dan contact op met Arnoud Goos van Beeld en Geluid.

 
Translate »
Top