Bekijk de eindpublicatie van het project ‘De Digitale Stad herleeft’ van het Amsterdam Museum, Waag Society, Universiteit van Amsterdam en het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid: ‘FREEZE! Red en behoud ons digitaal erfgoed. De Digitale Stad als case study voor webarcheologie’ van september 2017.
‘FREEZE!’ bestaat uit drie onderdelen.

  • Het ‘Do It Yourself Handboek voor Webarcheologie’ (een resultaat van de use case die binnen het Netwerk Digitaal Erfgoed is uitgewerkt) geeft op basis van de DDS-casus praktische informatie over webarcheologie en is direct toepasbaar voor erfgoedprofessionals.
  • Het ‘Haalbaarheidsonderzoek Presentatie’ beschrijft de resultaten van een studie naar de mogelijkheden om vroege Nederlandse internetcultuur te presenteren in een museale context.
  • ‘FREEZE! A manifesto for safeguarding and preserving born-digital heritage’ roept erfgoedinstellingen op om digitale preservering en indien nodig webarcheologie ter hand te nemen zodat ons digitaal erfgoed niet verloren gaat.

IDPD17: Engelstalige factsheet

Ter gelegenheid van de Internationale Dag van de Digitale Duurzaamheid op 30 november 2017 brachten de DDS-partners samen met het Netwerk Digitaal Erfgoed en de NCDD een Engelstalige samenvatting uit van het handboek ‘DIY Handbook for Web Archaeology’. Bekijk de Factsheet Web Archaeology (PDF).

Webinar

Op 18 januari 2017  gaf Tjarda de Haan, webarcheologe en gast-e-curator bij het Amsterdam Museum, een (Engelstalig) webinar over de ‘opgraving’ en de reconstructie van De Digitale Stad (DDS). Dit webinar is online terug te kijken. Het maakt deel uit van de webinarserie van winnaars en finalisten van de Digital Preservation Awards die de NCDD samen met DPC aanbood.