• nl

Software sustainability

Er is steeds meer behoefte aan ondersteuning bij het beheren van software, met name bij onderzoekers. Een toenemend aantal datasets en digitale objecten verliest namelijk zijn waarde als de programmatuur waarmee de data zijn gemaakt, bewerkt en geanalyseerd niet meer werkt. Om langetermijntoegang tot data mogelijk te maken, is het nodig dat we ook de bijbehorende hardware en software blijvend kunnen gebruiken.

Partners in het Netwerk Digitaal Erfgoed willen daarom in eerste instantie de kennis vergroten van software sustainability. Om dat te bereiken, hebben zij ten eerste de behoeften aan software sustainability-diensten bij instellingen in kaart gebracht en ten tweede beoordeeld in hoeverre bestaande diensten voldoen aan de eisen. Dit legt de basis voor toekomstige stappen op het gebied van het bruikbaar houden van software.

Eindrapport

Bekijk de bevindingen en aanbevelingen van dit project in het eindrapport:

Meer informatie

Heb je vragen over software sustainability? Neem dan contact op met Patrick Aerts van DANS via patrick.aerts@dans.knaw.nl. Als je meer wilt weten over wat het Netwerk Digitaal Erfgoed in 2018 doet op dit onderwerp, dan kun je terecht bij Marcel Ras, domeinmanager Digitaal Erfgoed Houdbaar, via marcel.ras@netwerkdigitaalerfgoed.nl.
Translate »
Top