• nl

OAIS

Het Netwerk Digitaal Erfgoed levert een bijdrage aan de doorontwikkeling van OAIS en wil daarnaast de Nederlandstalige community ondersteunen bij de stap van de theorie naar de praktijk.

Over OAIS

OAIS (voluit ‘Reference model for an Open Archival Information System’) is een begrip voor iedereen die zich bezighoudt met het toegankelijk houden van digitaal materiaal. Het OAIS-referentiemodel geeft aanbevelingen voor het inrichten van een archief dat gericht is op langetermijnbewaring van en de toegang tot (digitale) informatie. Het biedt een samenhangend geheel van uitgangspunten en terminologie. Het referentiemodel is ontstaan onder auspiciën van The Consultative Committee for Space Data Systems (CCSDS) en sinds 2003 bekend als ISO-standaard (14721:2003). Het OAIS-model is echter zo generiek dat het toegepast kan worden in iedere discipline. Het is een leidraad voor het opzetten van een digitaal archief, géén blauwdruk. De kracht van OAIS ligt vooral in het feit dat door deze standaard iedereen de beschikking heeft over een gemeenschappelijk jargon voor digitale duurzaamheid.

Hoewel de standaard al ruim 15 jaar als leidraad geldt, is niet iedereen even overtuigd van de toepasbaarheid ervan. Is OAIS wel voor geschikt voor iedereen – grote én kleine instellingen? Weet men wel genoeg over OAIS of komt men niet verder dan het functionele model? Het OAIS-model wordt elke vijf jaar herzien om ruimte te geven aan dit soort vragen. De community van het Netwerk Digitaal Erfgoed is ook betrokken bij deze review.

OAIS-herziening 2020

Op dit moment is de herziening van de OAIS-standaard in voorbereiding. De vernieuwde standaard wordt in 2020 verwacht. Partners van het Netwerk Digitaal Erfgoed zijn betrokken bij de volgende initiatieven om input te verzamelen voor deze review:

  • Internationale OAIS-wiki: jouw vragen, opmerkingen en suggesties zijn van harte welkom op dit platform. Deze wiki wordt beheerd door DPC en is mede tot stand gekomen op initiatief van Barbara Sierman, werkzaam bij de Koninklijke Bibliotheek en nauw betrokken bij het Netwerk Digitaal Erfgoed.
  • Nederlands panelgesprek OAIS-experts: de NCDD en het Netwerk Digitaal Erfgoed organiseerden in september 2016 een panelgesprek met experts uit diverse organisaties, waaruit een lijst met verbetersuggesties voor OAIS is voortgekomen.
  • OAIS-sessie op iPRES: op het internationale iPRES-congres in oktober 2016 zaten het Netwerk Digitaal Erfgoed en de NCDD samen met DPC en nestor een panelgesprek voor over de herziening van de OAIS-standaard, waarbij we ook de Nederlandse input inbrachten.

Theorie ontmoet praktijk

Een veelgehoorde wens bij uiteenlopende organisaties is om meer ondersteuning te krijgen bij het implementeren van het conceptuele model van OAIS in de praktijk. Het Netwerk Digitaal Erfgoed wil hier aan tegemoet komen door een plek te creëren waar we met elkaar Nederlandse praktijkvoorbeelden kunnen verzamelen en bestuderen, om zo van elkaar te leren. Meer nieuws hierover volgt later.

Het OAIS-model

Still uit de video ‘Het OAIS-model in beeld’ uit de cursus Leren Preserveren

Meer over OAIS

  • In het filmpje uit de cursus Leren Preserveren wordt OAIS op een toegankelijke manier in beeld gebracht.
  • De volledige (Engelse) tekst van OAIS is als ISO-14721 te bestellen bij het ISO-bureau of te downloaden van de CCSDS-website (PDF).
  • Lees ook het Nederlandstalige artikel over OAIS van Barbara Sierman: Het OAIS-model, een leidraad voor duurzame toegankelijkheid (PDF, 2012) Hierin worden de verschillende concepten van OAIS heel helder uitgelegd.Translate »
Top