• nl

Kostprijsmodel Digitale Duurzaamheid

Meer inzicht = slimmer en planmatiger werken

Dat digitale collecties duurzaam toegankelijk moeten zijn, staat als een paal boven water. Maar wat het een organisatie precies kost om dit te bewerkstelligen, is niet duidelijk. Dat gebrek aan inzicht in kosten en baten maakt het moeilijk om duurzame toegang te realiseren binnen een organisatie. Omdat niet duidelijk is wat belangrijke kostencomponenten en kostenintensieve fases zijn, blijven kansen om efficiënter te werken vaak onbenut. Meer inzicht in de harde cijfers en de verdeling ervan geeft organisaties meer grip op de kosten en daarmee meer mogelijkheden voor planning, sturing en forecasting. Daarnaast faciliteert het slimme en gerichte samenwerking met andere instellingen in het nationale netwerk.

Internationale initiatieven

Curation Costs Exchange

Er zijn verschillende (inter)nationale initiatieven opgestart om organisaties te helpen meer zicht te krijgen op de kosten van de duurzame toegang tot hun digitale materiaal. Zo ontwikkelde het project Collaboration to Clarify the Costs of Curation (4C) de CCex-tool (Curation Costs Exchange) waarmee organisaties inzicht kunnen krijgen in hun eigen bestedingen en die vervolgens kunnen vergelijken met andere instellingen.

Nederlands Kostprijsmodel Digitale Duurzaamheid

Het project “Kosten van duurzame toegang” van het Netwerk Digitaal Erfgoed heeft met adviesbureau BMC en de NCDD een Nederlandstalig Kostprijsmodel Digitale Duurzaamheid (PDF) ontwikkeld, gebaseerd op de bovengenoemde CCex-tool. Dit kostprijsmodel helpt organisaties om:

  1. Inzicht te krijgen in de kosten van digitale duurzaamheid en daarmee ook om de grip en sturing te vergroten.
  2. De kosten van digitale duurzaamheid te vergelijken met andere instellingen, om ervan te leren en de grip en sturing verder te vergroten.
  3. Statistische forecasting uit te kunnen voeren op basis van de ingevulde gegevens. Daarmee wordt het mogelijk om te sturen en samenwerking aan te gaan daar waar nodig.
  4. Met behulp van de drie bovenstaande punten strategische keuzes maken, zowel op instellingsniveau als op (boven)sectoraal niveau.

Het kostprijsmodel, dat in april 2017 is gepubliceerd, is een activity based cost model en richt zich op de activiteiten die nodig zijn in het proces van duurzaam bewaren en toegang bieden. Het model geeft inzicht in de kostenstructuren, de opbouw van deze kosten en de kostenbepalende variabelen (cost drivers) bij de betrokken instellingen en toont de harde financiële cijfers van beheer, behoud en toegang van digitaal erfgoed. Door de koppeling van de kosten van digitale duurzaamheid met de cost drivers kunnen organisaties met behulp van het model een statistische forecasting uitvoeren om strategische keuzes te helpen onderbouwen.

Ben je geïnteresseerd in het toepassen van het model op jouw organisatie? Neem dan contact op met Marcel Ras, domeinmanager Digitaal Erfgoed Houdbaar. We ondersteunen je graag met aanvullende informatie en praktijktips.

In het bijbehorende rapport Onderzoek naar de kosten van digitale duurzaamheid (PDF, april 2017) beschrijft Adviesbureau BMC het proces van de ontwikkeling en ingebruikname van het kostprijsmodel in samenwerking met de groep deelnemende instellingen. In het rapport zijn de belangrijkste bevindingen te lezen over nut en noodzaak van het invullen van het model en worden aanbevelingen voor de toekomst gegeven.

Meer informatie
Translate »
Top